Bèta Campus Zeeland

Bèta Campus Zeeland

De Bèta Campus Zeeland staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en voedsel. Met de Bèta Campus investeren we in deze thema’s. Zo versterken we het technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau. In nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ én instituten van buiten Zeeland wordt de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld.

Zeeland wordt in binnen- en buitenland als ‘living lab’ (h)erkend voor de thema’s water (deltatechnologie, waterkwaliteit, ontwikkelingen in estuaria), duurzame energie (wind, blue energy) en biobased economy (chemie, agro & food). Op die 3 thema’s heeft Zeeland door de fysieke omstandigheden (groot estuarium met zoet/zout omgevingen, zeehavens, wereldberoemde waterwerken, kustlocaties, landbouwpercelen op land en zee) en de expertise bij de in Zeeland aanwezige bedrijven en kennisinstituten ook echt iets te bieden.

Geconfronteerd met urgente vragen van klimaatverandering en duurzaamheid zal de relevantie van het Zeeuwse ‘living lab’ sterk groeien. De Commissie Balkenende heeft in haar rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (Bèta Campus) en die 3 thema’s nadrukkelijk benoemd als fundament voor economische structuurversterking. In 2020 heeft Bernard Wientjes de ontwikkeling van een Delta Kenniscentrum in Zeeland opgenomen in het compensatiepakket voor de Marinierskazerne. Opnieuw een erkenning voor de route die met de Bèta Campus is genomen.

In figuur 1 is de gefaseerde ontwikkeling van alle ontwikkelingen rond Bèta Campus Zeeland samengevat en schematisch weergegeven.

fasen Bèta Campus Zeeland

Contact

profiel image
Fase 1 Het Joint Research Center

Fase 1 Het Joint Research Center

Eerste mijlpaal is de realisatie van het Joint Research Center: Dat is dé plek waar studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek g

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Het Joint Research Center is de eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. De tweede stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt

Fase 3 Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

Fase 3 Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

In 2018 hebben de regeringen van Nederland en Vlaanderen hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om te komen tot een Samenwerkin

Het laatste nieuws

Voortgangsrapportage Campus Zeeland

Voortgangsrapportage Campus Zeeland

Wat is er gebeurd in het eerste halfjaar van 2020?

Virtual reality games voor ouderen

Virtual reality games voor ouderen

Kenniskring eHealth wil met virtual reality games de hersens van ouderen trainen

Campusgebouw UCR vernoemd naar Anne Roosevelt

Campusgebouw UCR vernoemd naar Anne Roosevelt

Het gebouw, op de hoek van de Stadhuisstraat en Sint Sebastiaanstraat in Middelburg, zal het nieuwe engineering departement huisvesten.

Bouw Joint Research Center begint

Bouw Joint Research Center begint

Bouwterrein JRC Zeeland gemarkeerd.

Wat is Campus Zeeland?