Bèta Campus Zeeland

Bèta Campus Zeeland

De Bèta Campus Zeeland staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en voedsel. Met de Bèta Campus investeren we in deze thema’s. Zo versterken we het technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau. In nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ én instituten van buiten Zeeland wordt de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld.

Zeeland wordt in binnen- en buitenland als ‘living lab’ (h)erkend voor de thema’s water (deltatechnologie, waterkwaliteit, ontwikkelingen in estuaria), duurzame energie (wind, blue energy) en biobased economy (chemie, agro & food). Op die 3 thema’s heeft Zeeland door de fysieke omstandigheden (groot estuarium met zoet/zout omgevingen, zeehavens, wereldberoemde waterwerken, kustlocaties, landbouwpercelen op land en zee) en de expertise bij de in Zeeland aanwezige bedrijven en kennisinstituten ook echt iets te bieden.

Geconfronteerd met urgente vragen van klimaatverandering en duurzaamheid zal de relevantie van het Zeeuwse ‘living lab’ sterk groeien. De Commissie Balkenende heeft in haar rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (Bèta Campus) en die 3 thema’s nadrukkelijk benoemd als fundament voor economische structuurversterking. In 2020 heeft Bernard Wientjes de ontwikkeling van een Delta Climate Centre (voorheen Delta Kenniscentrum) in Zeeland opgenomen in het compensatiepakket voor de Marinierskazerne. Opnieuw een erkenning voor de route die met de Bèta Campus is genomen.

In het volgende filmpje wordt er dieper ingegaan op de Bèta Campus Zeeland.

 

 

In figuur 1 is de gefaseerde ontwikkeling van alle ontwikkelingen rond Bèta Campus Zeeland samengevat en schematisch weergegeven.

fasen Bèta Campus Zeeland

 

Contact

Fases

Fase 1 Het Joint Research Center Zeeland

Fase 1 Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Fase 2 Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Fase 4 Delta Climate Center

Fase 4 Delta Climate Center

Het Delta Climate Center in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Het laatste nieuws

Samenwerking mbo onderwijs en nucleaire sector

Samenwerking mbo onderwijs en nucleaire sector

De nucleaire sector en het onderwijs gaan het nucleair mbo onderwijs en samenwerking stimuleren. Eén van de partijen is Scalda.

WindDays 2024 in Zeeland

WindDays 2024 in Zeeland

Op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni vindt de WindDay 2024 plaats in Innovatiepunt de KAAP in Vlissingen.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Directie voor Delta Climate Center

Directie voor Delta Climate Center

Het DCC heeft een tweehoofdige directie: Albert Klein Tank is wetenschappelijk directeur, Joyce Ten Holter zakelijk directeur.

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?