Bèta Campus Zeeland

Bèta Campus Zeeland

De Bèta Campus Zeeland staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en voedsel. Met de Bèta Campus investeren we in deze thema’s. Zo versterken we het technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau. In nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ én instituten van buiten Zeeland wordt de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld.

Zeeland wordt in binnen- en buitenland als ‘living lab’ (h)erkend voor de thema’s water (deltatechnologie, waterkwaliteit, ontwikkelingen in estuaria), duurzame energie (wind, blue energy) en biobased economy (chemie, agro & food). Op die 3 thema’s heeft Zeeland door de fysieke omstandigheden (groot estuarium met zoet/zout omgevingen, zeehavens, wereldberoemde waterwerken, kustlocaties, landbouwpercelen op land en zee) en de expertise bij de in Zeeland aanwezige bedrijven en kennisinstituten ook echt iets te bieden.

Geconfronteerd met urgente vragen van klimaatverandering en duurzaamheid zal de relevantie van het Zeeuwse ‘living lab’ sterk groeien. In 2022 is het volgende filmpje gemaakt. Hierin wordt er dieper ingegaan op de Bèta Campus Zeeland.

 

 

In figuur 1 is de gefaseerde ontwikkeling van alle ontwikkelingen rond Bèta Campus Zeeland samengevat en schematisch weergegeven.

 Figuur 1

 

Contact

Fases

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Ondernemende Bèta's

Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Delta Climate Center

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Het laatste nieuws

The Food Challenge Bustour

The Food Challenge Bustour

HZ, Dockwize en Impuls Zeeland organiseren The Food Challenge Bustour: Een 12-uurs bootcamp voor ondernemers van de toekomst.

Drie jaar KAAP

Drie jaar KAAP

De KAAP bestaat drie jaar: van lege loods naar innovatiepunt.

Innovatief (water-)onderwijs bij Scalda

Innovatief (water-)onderwijs bij Scalda

Hoe krijg je jongeren zover dat ze begrijpen dat het belangrijk is om (kust)landschappen klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door e

Kennismakingsdag Delta Climate Center

Kennismakingsdag Delta Climate Center

Ruim 250 bezoekers maken kennis met het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen.

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?