Agenda Campus Zeeland 2022-2024

De evaluatie Campus Zeeland (CZ) is in de zomer 2021 uitgevoerd door Berenschot (Quick Scan Evaluatie, 14 september 2021). Op basis van de evaluatie en eerdere gesprekken met de bij CZ betrokken bestuurders en hun medewerkers heeft Buck Consultants International (BCI) het advies ‘Nieuwe accenten in Agenda Campus Zeeland’ opgesteld (22 november 2021). Dit alles is input geweest voor de Concept Agenda Campus Zeeland 2022 – 2024 van de stuurgroep CZ (zie ook bijlage 1: hoofdpunten gesprekken betrokken bestuurders en medewerkers – evaluatie Berenschot – Advies BCI)

Ambitie van CZ is om de innovatiekracht van Zeeland te vergroten en te zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken. CZ bundelt de krachten voor een sterke koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, een aantrekkelijk studieklimaat en goed onderwijs met doorlopende lijnen van primair tot wetenschappelijk onderwijs.

Hoofdlijnen Agenda Campus Zeeland 2022 – 2024
In de Agenda Campus Zeeland 2022 – 2024 heeft de stuurgroep de ambities per pijler geconcretiseerd in de doelstelling voor over drie jaar. Het Jaarplan met concrete activiteiten wordt daarvan jaarlijks afgeleid.

De kracht van CZ is de combinatie van strategisch denken, de wil om partijen te verbinden, samen te werken, trends en feiten zichtbaar te maken en (met andere partijen) zorg te dragen voor de uitvoering en procesondersteuning. Met deze instrumenten heeft CZ enerzijds een herkenbare en eigenstandige positie in het totale speelveld van advisering (strategisch en tactisch) en is zij anderzijds complementair en versterkend aan andere overlegorganen in de provincie, zoals de Economic Board, Cultural Board, OZO, Zeeuwse Werkkamer, Aanvalsteam Arbeidsmarkt, Dockwize en Impuls Zeeland. CZ is van alle Zeeuwen en draagt bij aan het totaal van een ‘innovatieve, aantrekkelijke en welvarende provincie’.

De ambitie van CZ blijft onverminderd gericht op het vergroten van de innovatiekracht van Zeeland en te zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken. Hiertoe bundelt CZ de krachten voor een sterke koppeling tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven; goed onderwijs met doorlopende lijnen van primair tot wetenschappelijk onderwijs en een aantrekkelijk studieklimaat. CZ positioneert zich als ‘critical friend’ met het doel om de onderwijs- en kennisinfrastructuur in Zeeland te versterken ten faveure van de Zeeuwse economie en leefbaarheid. De komende drie jaar zet CZ in op verbinding, versterking en versnelling binnen de drie pijlers kaders van CZ.

Bestand downloaden (4,60 MB)

Wat is Campus Zeeland?