Energy Port Zeeland

Voor de Zeeuwse kust worden de windenergie parken Borssele 1 t/m 5 gebouwd. De bouw van deze parken biedt veel kansen voor de provincie. Platform Energy Port Zeeland (PEPZ) zorgt voor profilering van de regio, kennisdeling en het gezamenlijk benuttenen en versterken van kansen in offshore wind. Het is een platform waar professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven elkaar zowel offline als online ontmoeten.

Netwerk
Het netwerk is in korte tijd explosief gegroeid en telt na anderhalf jaar al meer dan 250 aangesloten partijen uit binnen- en buitenland. Het succes is volgens Tilly Stroo (projectmanager PEPZ) te danken aan de tijd en bijbehorende kansen. Offshore wind is actueel en biedt werkgelegenheid. Het netwerk werkt aan innovatie en kennisdeling. Een uitgelezen kans om hier als bedrijf of kennisinstelling een steentje aan bij te dragen.

PEPZ organiseert diverse bijeenkomsten waar het netwerk elkaar ontmoet, waar informatie wordt uitgewisseld en mooie samenwerkingen ontstaan. Het netwerk wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de windparken. Daarnaast worden regelmatig ‘fact finding trips’ georganiseerd, dit zijn bedrijfsbezoeken op locatie.

PEPZ is ook online aanwezig, naast een website waar het laatste nieuws en partners worden geëtaleerd, verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief en is PEPZ te volgen op LinkedIn.

Arbeidsmarkt
Offshore wind in Zeeland kampt met een tekort aan vakmensen. Onlangs zijn daarom vakgerichte opleidingen gestart, zoals de Minor Offshore Renewable Energy op de HZ University of Applied Sciences. Daarnaast hebben Scalda en het energiebedrijf Ørsted (hoofd contractor voor de bouw van de windparken in Zeeland) de handen ineen geslagen om studenten en volwassenen te scholen voor diverse functies, waaronder onderhoud en andere functies van de windparken. Ook zijn er plannen om vanuit het fieldlab Zephyros i.s.m. o.a. het Centre of Expertise Water & Energy een fieldlab op te zetten dat ingericht is op innovatie, met een focus op maintenance aan windparken.

Grensoverschrijdende samenwerking
Innovatie en offshore wind gaan hand in hand. Een nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijs is daarbij cruciaal. Naast de connectie met Scalda en HZ, wordt momenteel een samenwerking met Universiteit Gent opgezet, het Platform slimme Delta Oplossingen. In België bestaat een soortgelijk offshore wind netwerk.

Het gaat PEZP letterlijk en figuurlijk voor de wind. In de nabije toekomst kunnen de deelnemende partners nog makkelijker en sneller met elkaar in contact komen via een intranet. Ook wordt momenteel een app gebouwd.

Meer weten of aansluiten bij het netwerk van Energy Port Zeeland? Ga dan naar de website (https://www.energyportzeeland.nl/) of neem contact op met Tilly Smit via tilly.smit@hz.nl.

 

Bestand downloaden (346,84 KB)

Wat is Campus Zeeland?