Hybride techniekopleider bij Elocoat

Jan Bakker (63) geeft al jaren training aan de operators van coatingsfabriek Elocoat. Met steun van zijn werkgever volgt hij nu het programma Hybride Techniekopleiders, waarmee hij ook jongeren kan gaan opleiden. Het is een initiatief van Huis van de Techniek Zeeland, technische O&O-fondsen, de Zeeuwse Academische Opleidingsschool, mbo, vmbo en het bedrijfsleven. Het doel is te komen tot een pool van hybride techniekopleiders die deels in het bedrijfsleven en deels in het onderwijs werkzaam zijn. Dat heeft voor alle betrokkenen voordelen: loopbaankansen voor de werknemer, een HR-instrument voor de werkgever en meer opleiders voor het techniekonderwijs, dat dringend om goede mensen verlegen zit.
Gedurende negen maanden zit Jan Bakker, instructor internal training bij Elocoat, om de week een avond in de schoolbanken bij ROC Scalda in Vlissingen. Ook loopt hij verspreid over het jaar tachtig uur stage in het technisch beroepsonderwijs én studeert hij gemiddeld vier uur per week. Allemaal met als doel het PedagogischDidactisch Diploma (PDD) te behalen, waarmee hij nog beter voorbereid als opleider in het bedrijfsleven én het technisch beroepsonderwijs aan de slag kan. “Die combinatie lijkt me een verrijking. Je kunt de kennis van het bedrijf meenemen naar school en andersom”, zegt hij.

Pedagogiek en didactiek

Het is de tijdsinvestering waard, oordeelt Jan. “Ik heb hier nog geen moment spijt van gehad. Het is zó gaaf om in deze klas te zitten! We zijn vooral bezig met pedagogiek
en didactiek. Heel interessant: ik had nooit gedacht dat je voor het lesgeven aan jongeren zoveel bagage moet hebben. Als instructeur in een bedrijf praat je met mensen als volwassenen onder elkaar. Bij pubers is dat anders, daar moet je wat meer inspelen op wat zij doen. Krijg je bijvoorbeeld een keer een heftige reactie, dan is het verstandig om de leerling even te laten afkoelen en er de volgende dag op terug te komen. Zo leer ik hier van alles waar ik ook in mijn werk met volwassenen veel aan heb.”
“Ik leer hier van alles waar ik ook in mijn werk met volwassenen veel aan heb.”

Intern en extern kennis overdragen

Sommige deelnemers krijgen de kosten van het Hybride Techniekopleiderstraject vergoed vanuit een O&O-fonds. Bij Jan wordt de opleiding mogelijk gemaakt door zijn werkgever, waar hij al 35 jaar in dienst is. Elocoat (dat gecoat karton levert voor de verpakkingen van Elopak) betaalt niet alleen de kosten, maar zorgt ook dat Jan waar nodig onder werktijd uitgepland wordt. “We voorzien dat het werk van instructor binnen ons bedrijf wat gaat teruglopen omdat we meer e-learnings gebruiken”, zegt HR-Officer Veli Eryürük. “Jan heeft echter zoveel kennis dat het jammer zou zijn om daar minder gebruik van te maken, vooral omdat hij zelf nog zo graag werkt. Met deze opleiding kan hij zijn kennis zowel intern 

Regionaal netwerk

Het was Jan die zijn werkgever attendeerde op het bestaan van Hybride Techniekopleiders. “Ik ben al langer geïnteresseerd in de combinatie bedrijfsleven en onderwijs. Ik ben bijvoorbeeld jarenlang examinator geweest bij de vakopleiding in de procestechnologie. Een tijdje geleden hoorde ik in een regionaal netwerk van de procesindustrie over dit traject. Dat heb ik bij HR ter sprake gebracht, want mij lijkt het interessant om het bedrijfsleven wat meer de school in te brengen.”

Naar de toekomst kijken

Voor Elocoat is het traject een mooie aanvulling op bestaande HR-instrumenten. Eryürük “Dit traject biedt iets wat er tot nu toe niet was. Werknemers uit een bedrijf komen anders niet zo makkelijk bij scholen binnen, dan blijft het vaak bij een gastles. En het loopt goed, daar ben ik blij mee. Nu wordt het zaak om samen met Jan naar de toekomst te gaan kijken. Wat wil hij? Een aantal dagen per week hier van waarde zijn en een aantal dagen in het onderwijs? Dat gaan we bespreken.”

 

Administratieve constructie

Definitieve uitspraken doet Jan nog niet – hij zit nog midden in de opleiding – maar hij voelt zeker iets voor een combinatie van werken in het bedrijfsleven en in het onderwijs.“Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om een paar dagen in de maand mee te draaien in een mboopleiding voor de procesindustrie.” Natuurlijk moet daar wel een administratieve constructie voor worden bedacht. Op verzoek van Huis van de Techniek denkt HROfficer Eryürük hier de komende tijd samen met andere werkgevers over mee.

Tips voor werknemers
Jan Bakker: “Dit traject is voor jou interessant als je er plezier in hebt om mensen iets te leren én met jonge mensen om te gaan. Als dat een beetje in je zit, kom je een heel eind. Ben jij bijvoorbeeld iemand die het leuk vindt om stagiairs te begeleiden, dan zou dit best iets voor je kunnen zijn. Bij aanvang hoef je niet alles te kunnen, als je leerhouding maar goed is. Wat de beste manieren zijn om kennis over te dragen, leer je wel in de opleiding.”

Tips voor werkgevers
Veli Eryürük: “Zijn er binnen je bedrijf medewerkers die bijna met pensioen gaan? Dan kan het verstandig zijn om tijdig na te denken over manieren waarop zij hun kennis kunnen overdragen. Soms is het een goed idee om iemand hiervoor een opleiding zoals deze te laten volgen. Voer dan vooraf wel een gesprek: waarom wil iemand dit? Is hij op zoek naar verbreding of denkt hij aan een overstap? Als werkgever investeer je erin, dan vind ik het een voorwaarde dat iemand ook echt iets met de opleiding wil gaan doen.”

Bestand downloaden (891,95 KB)

Wat is Campus Zeeland?