Vlaams-Nederlands onderzoeksprogramma Deltavraagstukken

De Vlaams-Nederlandse delta vormt een unieke regio met groot onderscheidend vermogen om middels onderzoek en onderwijs op de thema’s water, energie en voedsel innovatieve oplossingen te genereren voor urgente maatschappelijke
(mondiale) uitdaging ten gevolge van Klimaatverandering en zeespiegelstijging. Met deze onderzoeksagenda gaat het Vlaams-Nederlands Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken de uitdaging aan om via wetenschappelijk en praktijkgericht
onderzoek de veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta te behouden en deze klimaatbestendig te maken.

Concreet zal dit gerealiseerd worden middels icoonprojecten gericht op

1) innovatieve waterkerende landschappen, en

2)circulaire industrie in de brede North Sea Port regio.

Bestand downloaden (180,77 KB)

Wat is Campus Zeeland?