Zeeuws Energieakkoord

Zeeuws Energieakkoord

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland.

 

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Regionaal maatwerk vinden we erg belangrijk.

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt het maken van de RES aan. Bij het opstellen van de RES staan drie sectoren centraal: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. De tafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat gebeurt voor de lange en korte termijn. Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is dat door regionale samenwerking kosten bespaard worden en daarmee de transitie betaalbaar blijft.

Website: www.zeeuwsenergieakkoord.nl

Contactpersoon: Carola Helmendach, carolahelmendach@impulszeeland.nl

Bestand downloaden (4,00 KB)

Wat is Campus Zeeland?