Stakeholderbijeenkomst ‘Samenwerking in de Groene Delta’

ZLTO, FoodDelta Zeeland, Pontes Scholengroep, Scalda en de Hogeschool Zeeland willen samen het groene onderwijs en onderzoek en daarmee de hele groene sector in Zeeland versterken. Daarvoor is het project ‘Samenwerking in de Groene Delta’ in het leven geroepen. Het project wordt gefinancierd in het kader van de programma’s ‘Zeeland in Stroomversnelling’. De Provincie Zeeland heeft in deze een monitorende en ondersteunende rol. Vanuit Campus Zeeland zijn vertegenwoordigers in die hoedanigheid bij bijeenkomsten en andere activiteiten aanwezig.

Doelen zijn in het projectplan:

“We willen met alle samenwerkingspartners een brede ontwikkeling op gang brengen om mede vanuit onderzoek en onderwijs de groene sector in Zeeland te versterken door innovatie en voldoende adequaat opgeleide werknemers. Door middel van dit project, maar ook door andere projecten (human capital trajecten en versterking netwerken) willen we aansluiten bij het Zeeuwse DNA, de Zeeuwse economie en maatschappelijke opgaven (met name gezondheid en duurzaamheid), een belangrijke speler worden op het gebied van kennis en innovatie, aantrekkelijke werkgevers en opleiders zijn (met moderne opleidingsvormen) en als bedrijven en onderwijs waardevolle ketens vormen die invulling geven aan onder meer hybridisering en een leven lang ontwikkelen.

In 2021 is het onderwijs adequaat ‘overgegaan’ naar Pontes en Scalda, is het doorontwikkeld tot een doorlopende leerlijn met voor Zeeland waardevolle cross-overs, een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), een of meer associate degree programma’s, aansluiting bij het hoger (wetenschappelijk) onderzoekprogramma (en Joint Research Center/Bèta Campus). Er is een goede, in het mbo hybride huisvesting gerealiseerd voor het onderwijs. Er start tenminste een lectoraat of practoraat (vmbo/mbo). “

Bijeenkomst

Inmiddels is de ‘verkenningsfase’ van het project afgerond. Twee kwartiermakers (onderwijs en onderzoek) hebben gerapporteerd over de kansen en mogelijkheden die zij voor verdere ontwikkeling zien. De projectpartners bepalen in de komende maanden op grond daarvan, welke (globale) keuzes zij willen maken:

  • Wat gaan we ontwikkelen? We vragen uw input op onze visie en plannen.
  • Hoeveel tijd nemen we daarvoor en hoe gaan we dat doen? De samenwerking tussen de ondernemingen uit de sector en het onderwijs (en onderzoek) staat daarbij centraal. We hebben uw medewerking bij de realisatie van onze ideeën nodig.

 

We willen een en ander presenteren en daarover met u van gedachten wisselen tijdens een bijeenkomst. Vertegenwoordigers van stakeholders vanuit ondernemingen, onderwijs en overheden, op het niveau van bestuur en directiezijn van harte welkom.

Datum/tijd: 23 oktober 2019 – 15.00 tot 17.30 uur

Locatie: Scalda Groen College, Stationspark 39 Goes

 

We nodigen vertegenwoordigers van onze stakeholders uit vanuit ondernemingen, onderwijs en overheden, op het niveau van bestuur en directie. We hopen dat we mogen rekenen op uw komst.

 Klik hier om u aan te melden (voor 1 september)           

  

De stuurgroep Samenwerking in de Groene Delta bestaat uit:

  • Wilfred van Elzakker (Food Delta Zeeland) - voorzitter
  • Joris Baecke (ZLTO)
  • Klaas Terlage (Pontes Scholengroep)
  • John Dane (Hogeschool Zeeland, namens de verbonden HBO-instellingen)
  • Hendrik-Jan van Arenthals (Scalda) - secretaris

 

Wanneer?


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Evenementen

Workshop Werkplaats Innovatie, KIC Mpi
Workshop Werkplaats Innovatie, KIC Mpi

3 december 2019, Zwijnaarde (B)

‘SNELKOOKPANSESSIE’ onderwijs en arbeidsmarkt in de energietransitie
‘SNELKOOKPANSESSIE’ onderwijs en arbeidsmarkt in de energietransitie

24 oktober 2019, Terneuzen

Stakeholderbijeenkomst ‘Samenwerking in de Groene Delta’
Stakeholderbijeenkomst ‘Samenwerking in de Groene Delta’

23 oktober, Goes

Netwerken aan de slag tijdens een eerdere workshop
Uitbouwen en verduurzamen van netwerken: de do's & don'ts

31 oktober, Dockwize Vlissingen