Mannen in vergadering

Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

In de K&I netwerken werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om kennis te delen en innovaties te bevorderen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen zo de basis voor gezamenlijke (onderzoeks)projecten en nieuwe opleidingen. Dat stimuleert vernieuwing. Door die triple helix netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan individueel) gebruik maken van beschikbare regionale, nationale en Europese subidieregelingen, zoals de aanjaagmiddelen, OP Zuid en Interreg. 

De inspanningen vanuit Campus Zeeland richten zich op de versterking van het organiserend vermogen van de netwerken in de Zeeuwse economische sectoren: industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, toerisme en zorg.  De ambitie is dat er in de nabije toekomst één à twee volwassen netwerken per economische sector actief zijn.

 

De kenmerken op een rij:

·       Triple helix netwerken: bedrijven, kennisinstellingen en overheden

·       Gericht op het delen van kennis en stimuleren van innovatie

·       Werken met een meerjarige agenda met innovatieve projecten en activiteiten

·       Vraag vanuit het bedrijfsleven staat centraal

·       Werken Zeeland breed.

 

Voorbeelden van activiteiten en projecten van K&I netwerken :

  • Het K&I netwerk Circulair Bouwen organiseert in samenwerking met de HZ goed bezochte kennis sessies voor ondernemers uit de bouw, installatiebranche en verblijfsrecreatie
  • Het K&I netwerk Zephyros heeft met succes een subsidie bij de topsector energie binnen gehaald (project ‘turbineblad inspectie en reparatie plan AIRTuB’, een samenwerking tussen HZ, Scalda en bedrijven)
  • Het Schelde Safety Network is gestart met het project Kicis (Kennis- en Innovatie Centrum voor Calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart). In dit project wordt samengewerkt tussen (mkb) bedrijven en HZ en UCR en wordt mede bekostigd door OPZuid. 
  • Het logistieke netwerk Zeeland Connect heeft inmiddels meerdere projecten met succes opgestart en/of afgerond. Een voorbeeld is het project ‘Dare2Share’ dat als doel heeft het beter ontsluiten van kennis en capaciteit (van stagiaires en afstudeerders, afkomstig van Scalda en HZ), voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector.

 

De subsidieregeling ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’ wordt in 2023 opnieuw opengesteld. De regeling loopt dit jaar van 4 januari tot en met 15 maart 2023. 
De subsidie is bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis en innovatienetwerken. Lees meer over de voorwaarden van deze subsidieregeling op Subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatienetwerken | Provincie Zeeland

 

In het volgende filmpje wordt er dieper ingegaan op de Kennis- en Innovatienetwerken. 

Contact

Campus Zeeland is actief op de gebieden

Industrie & maintenance

Industrie & maintenance

De industriesector biedt in Zeeland werk aan bijna 25.000 mensen. Niet alleen in de industriebedrijven zelf, maar ook bij onderhoudsbedrijve

Havens & logistiek

Havens & logistiek

Na Rotterdam en Amsterdam vormen de havens van Zeeland Seaports de derde haven van Nederland. De Zeeuwse havens zijn gespecialiseerd in het

Agrofood & Seafood

Agrofood & Seafood

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. We produceren voedsel, verwerken aardappels en uien tot half- of eindproducten

Water & energie

Water & energie

Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Door de jaren heen hebben we in Zeeland veel kennis opgebouwd als

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Jaarlijks bezoeken veel gasten Zeeland. Naast schone stranden en veel zonuren, heeft Zeeland namelijk iets unieks: land in zee!

Zorg

Zorg

Gezondheid is een waardevol goed. Mensen stellen hun gezondheid en vitaliteit boven alles. Ze willen zekerheid hebben dat er zorg beschikbaa

Het laatste nieuws

Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2023-1

Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2023-1

Campus zeeland presenteert de resultaten van het eerste halfjaar van 2023.

Website Joint Research Center Zeeland

Website Joint Research Center Zeeland

De website van het JRCZ staat live!

Wat wordt de beste innovatie van Zeeland?

Wat wordt de beste innovatie van Zeeland?

Genomineerden Emergo bekend: Floor Foods, Bayck, MDE Automation, Hydrauvision Groep en Van Meer.

Energie(k) onderwijs

Energie(k) onderwijs

Scalda is partner in grensregio project om vakmensen op te leiden voor de energietransitie.

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?