Mannen in vergadering

Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

In de K&I netwerken werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Hier worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op innovatie. Ook het delen van kennis over onder meer het toepassen van innovaties, vindt plaats in deze netwerken. Voor hun activiteiten en projecten maken de K&I netwerken gebruik van regionale, nationale en Europese subsidieregelingen.

Voor bedrijven is het belangrijk om deel te kunnen nemen aan innovatieprojecten. En om te leren van andere bedrijven en kennisinstellingen. Voor de kennisinstellingen en overheden is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de vragen die er leven binnen de bedrijven. Dit komt samen binnen een K&I netwerk. De K&I netwerken werken onderling ook steeds meer samen. Hierdoor kan men van elkaar leren en gezamenlijk werken aan innovaties. 

Campus Zeeland ondersteunt de K&I netwerken met onder andere een subsidieregeling, gericht op het versterken van het organiserend vermogen van de netwerken. We richten ons daarbij op de belangrijkste Zeeuwse economische sectoren: industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, toerisme en zorg. 

De kenmerken op een rij:

·       Triple helix netwerken: bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn lid;

·       Gericht op het delen van kennis en stimuleren van innovatie;

·       Werken met een meerjarige agenda met innovatieve projecten en activiteiten;

·       Vraag vanuit het bedrijfsleven staat centraal;

·       Werken Zeeland breed.

  

Voorbeelden van activiteiten en projecten van K&I netwerken :

  • Het K&I netwerk Circulair Bouwen organiseert in samenwerking met de HZ goed bezochte kennis sessies voor ondernemers uit de bouw, installatiebranche en verblijfsrecreatie
  • Het K&I netwerk Zephyros heeft met succes een subsidie bij de topsector energie binnen gehaald (project ‘turbineblad inspectie en reparatie plan AIRTuB’, een samenwerking tussen HZ, Scalda en bedrijven)
  • Het Schelde Safety Network is gestart met het project Kicis (Kennis- en Innovatie Centrum voor Calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart). In dit project wordt samengewerkt tussen (mkb) bedrijven en HZ en UCR en wordt mede bekostigd door OPZuid. 
  • Het logistieke netwerk Zeeland Connect heeft inmiddels meerdere projecten met succes opgestart en/of afgerond. Een voorbeeld is het project ‘Dare2Share’ dat als doel heeft het beter ontsluiten van kennis en capaciteit (van stagiaires en afstudeerders, afkomstig van Scalda en HZ), voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector.

De subsidieregeling ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’ wordt in 2024 opnieuw opengesteld. De regeling loopt dit jaar van 1 januari tot en met 15 maart 2024. 


De subsidie is bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis en innovatienetwerken. Lees meer over de voorwaarden van deze subsidieregeling op Subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatienetwerken | Provincie Zeeland

 

In het volgende filmpje wordt er dieper ingegaan op de Kennis- en Innovatienetwerken. 

Contact

Campus Zeeland is actief op de gebieden

Industrie & maintenance

Industrie & maintenance

De industriesector biedt in Zeeland werk aan bijna 25.000 mensen. Niet alleen in de industriebedrijven zelf, maar ook bij onderhoudsbedrijve

Havens & logistiek

Havens & logistiek

Na Rotterdam en Amsterdam vormen de havens van Zeeland Seaports de derde haven van Nederland. De Zeeuwse havens zijn gespecialiseerd in het

Agrofood & Seafood

Agrofood & Seafood

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. We produceren voedsel, verwerken aardappels en uien tot half- of eindproducten

Water & energie

Water & energie

In Zeeland werken we hard aan ontwikkelingen rondom water en energie

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Jaarlijks bezoeken veel gasten Zeeland. Naast schone stranden en veel zonuren, heeft Zeeland namelijk iets unieks: land in zee!

Zorg

Zorg

Gezondheid is een waardevol goed. Mensen stellen hun gezondheid en vitaliteit boven alles. Ze willen zekerheid hebben dat er zorg beschikbaa

Het laatste nieuws

Een inkijkje in drie Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken

Een inkijkje in drie Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken

Het Magazine 'In Zeeland' wijdde een artikel aan drie Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken.

Nieuwsbrief Arbeidsmarkt

Nieuwsbrief Arbeidsmarkt

De zomernieuwsbrief van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland is uit.

Nieuwe Innovatiehub  in Terneuzen

Nieuwe Innovatiehub in Terneuzen

Nieuwe Innovatiehub voor Techniek en Veiligheid start in Terneuzen.

The Food Challenge Bustour

The Food Challenge Bustour

HZ, Dockwize en Impuls Zeeland organiseren The Food Challenge Bustour: Een 12-uurs bootcamp voor ondernemers van de toekomst.

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?