Mannen in vergadering

Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

In de K&I netwerken werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om kennis te delen en innovaties te bevorderen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen zo de basis voor gezamenlijke (onderzoeks)projecten en nieuwe opleidingen. Dat stimuleert vernieuwing. Door die triple helix netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan individueel) gebruik maken van beschikbare regionale, nationale en Europese subidieregelingen, zoals de aanjaagmiddelen, OP Zuid, Interreg. zelf opbrengen.

De inspanningen vanuit Campus Zeeland richten zich op de versterking van het organiserend vermogen van de netwerken in de Zeeuwse economische sectoren: industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, toerisme en zorg.  De ambitie is dat er in de nabije toekomst één a twee volwassen netwerken per economische sector actief zijn.

 

De kenmerken op een rij:

·       Triple helix netwerken: bedrijven, kennisinstellingen en overheden

·       Gericht op het delen van kennis en stimuleren van innovatie

·       Werken met een meerjarige agenda met innovatieve projecten en activiteiten

·       Vraag vanuit het bedrijfsleven staat centraal

·       Werken Zeeland breed.

 

Voorbeelden van activiteiten en projecten van K&I netwerken :

  • Het K&I netwerk Circulair Bouwen organiseert in samenwerking met de HZ goed bezochte kennis sessies voor ondernemers uit de bouw, installatiebranche en verblijfsrecreatie
  • Het K&I netwerk Zephyros heeft met succes een subsidie bij de topsector energie binnen gehaald (project ‘turbineblad inspectie en reparatie plan AIRTuB’, een samenwerking tussen HZ, Scalda en bedrijven)
  • Het Schelde Safety Network is gestart met het project Kicis (Kennis- en Innovatie Centrum voor Calamiteitenbestrijding voor de industrie en scheepvaart). In dit project wordt samengewerkt tussen (mkb) bedrijven en HZ en UCR en wordt mede bekostigd door OPZuid. 
  • Het logistieke netwerk Zeeland Connect heeft inmiddels meerdere projecten met succes opgestart en/of afgerond. Een voorbeeld is het project ‘Dare2Share’ dat als doel heeft het beter ontsluiten van kennis en capaciteit (van stagiaires en afstudeerders, afkomstig van Scalda en HZ), voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector.

 

De subsidieregeling ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’ wordt in 2022 opnieuw opengesteld. De regeling loopt dit jaar van 1 februari tot en met 1 juli 2022. 
De subsidie is bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis en innovatienetwerken. Lees meer over de voorwaarden van deze subsidieregeling op www.zeeland.nl

 

In het volgende filmpje wordt er dieper ingegaan op de Kennis- en Innovatienetwerken. 

Contact

profiel image

Campus Zeeland is actief op de gebieden

Industrie & maintenance

Industrie & maintenance

De industriesector biedt in Zeeland werk aan bijna 25.000 mensen. Niet alleen in de industriebedrijven zelf, maar ook bij onderhoudsbedrijve

Havens & logistiek

Havens & logistiek

Na Rotterdam en Amsterdam vormen de havens van Zeeland Seaports de derde haven van Nederland. De Zeeuwse havens zijn gespecialiseerd in het

Agrofood & Seafood

Agrofood & Seafood

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. We produceren voedsel, verwerken aardappels en uien tot half- of eindproducten

Water & energie

Water & energie

Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Door de jaren heen hebben we in Zeeland veel kennis opgebouwd als

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Jaarlijks bezoeken veel gasten Zeeland. Naast schone stranden en veel zonuren, heeft Zeeland namelijk iets unieks: land in zee!

Zorg

Zorg

Gezondheid is een waardevol goed. Mensen stellen hun gezondheid en vitaliteit boven alles. Ze willen zekerheid hebben dat er zorg beschikbaa

Het laatste nieuws

Subsidie voor Stichting World Class Maintenance

Subsidie voor Stichting World Class Maintenance

De Stichting World Class Maintenance ontvangt € 34.595 van Campus/Provincie Zeeland

Subsidie voor K&I netwerk het Schelde Safety Network

Subsidie voor K&I netwerk het Schelde Safety Network

Campus Zeeland/ Provincie Zeeland stelt voor het Schelde Safety Network een subsidie beschikbaar van € 50.000 om het organiserend vermogen v

Subsidie voor Circulair Bouwen

Subsidie voor Circulair Bouwen

Campus/Provincie Zeeland geeft 50.000 euro voor uitbreiden K&I netwerk Circulair Bouwen. Ook ondersteunt de Provincie Zeeland het ‘Lerend

De Kenniswerf in gesprek met collega Wilma Boonstra

De Kenniswerf in gesprek met collega Wilma Boonstra

"Het is aan ons allemaal de opdracht te laten zien welke mooie dingen er in Zeeland gebeuren.”

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?