Agrofood & Seafood

De agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. We produceren voedsel, verwerken aardappels en uien tot half- of eindproducten en exporteren deze naar het buitenland. De agrarische sector is continu in beweging; en op zoek naar manieren om efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren. Campus Zeeland brengt ondernemers en onderzoekers samen om te werken aan een goede toekomstbestendige sector.

Ook visserij en aquacultuur zijn onlosmakelijk met de Zeeuwse economie verbonden. Oesters uit Yerseke, Zeeuwse mosselen en de Oosterscheldekreeft zijn tot ver over de landsgrenzen bekend. Innovatie en verduurzaming zijn centrale begrippen in de hele visserijsector. In de schaal- en schelpdiersector hebben de verbetering van de collectieve infrastructuur en kennisontwikkeling prioriteit. De continuïteit van de sector is daarbij het uitgangspunt.

Netwerken

Kennis- en Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

Kennis- en Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

De foodsector is een van de dragende economische sectoren voor de provincie Zeeland. Met ‘food’ wordt de hele keten van uitgangsmaterialen,