Industrie en maintenance

Zeeland heeft één van de grootste chemische clusters in Noordwest-Europa. In de gehele industriesector werken bijna 25.000 mensen in Zeeland, waarvan veel in de chemische industrie. Niet alleen bij die chemische bedrijven zelf, maar ook bij onderhoudsbedrijven, ofwel de maintenance. De haven- en industriegebieden in Vlissingen en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen tussen Gent en Terneuzen zijn de motor achter de Zeeuwse economie. 

 

 

Netwerken

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van grote bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie.

Schelde Safety Network

Schelde Safety Network

Schelde Safety Network is een coöperatie van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Het netwerk is in maart 2017 opgericht op ini

KicMPi

KicMPi

Innoveren met maintenance in de procesindustrie