Water & energie

Wereldwijd staan we voor grote uitdagingen. Ook als het gaat over het klimaat. We willen minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen voor onze energiebehoefte en zullen dus meer moeten inzetten op onder andere wind- en zonne-energie. Daarnaast willen we onze economie verduurzamen. In Zeeland werken we hard aan deze ontwikkelingen.

Zo is Zeeland dé proeftuin voor vernieuwende duurzame energie. Voor onze kust worden diverse grote windparken aangelegd en geëxploiteerd. Binnen het K&I netwerk Fieldlab Zephyros werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties om het onderhoud van deze windparken zo optimaal mogelijk te maken. Dat is belangrijk, want hoe beter de windmolens hun werk doen, hoe meer energie ze opleveren. De kennis die hier ontwikkeld wordt, wordt landelijk én internationaal gedeeld met andere netwerken, bedrijven en kennisinstellingen.

Ook wordt in Zeeland gewerkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Een economie waarin bijna geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. De Zeeuwse bouwsector heeft hiervoor de handen ineen geslagen en werkt hiervoor samen met overheden en kennisinstellingen. Want zo’n circulaire economie ontwikkel je niet zomaar, daar heb je elkaar voor nodig.

 

 

Netwerken

Fieldlab Zephyros

Fieldlab Zephyros

Offshore windenergie vervult een onmisbare functie voor een duurzame toekomst. De verwachting is dat grootschalige offshore wind vóór 2030 e

Circulair Bouwen

Circulair Bouwen

Het K&I netwerk Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen