Water & energie

Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Door de jaren heen hebben we in Zeeland veel kennis opgebouwd als het gaat om veiligheid en kwaliteit van het water. We zorgen ervoor dat het water schoon blijft, dat we bij hevige neerslag zo min mogelijk wateroverlast ondervinden en dat er voldoende zoet water is voor de landbouw. Samen met het Rijk zorgen we ervoor dat dijken en dammen voldoende veiligheid bieden én goed passen in het Zeeuwse landschap.

Met het land in zee is Zeeland dé proeftuin voor vernieuwende duurzame energie en waterveiligheidsconcepten. Zo halen we in Zeeland energie uit de maan, door het getij. De getijdencentrale in de Oosterscheldekering illustreert het experimenteergebied door het combineren van energietransitie, ecologie, waterkwaliteit, economie en waterveiligheid.

De Zeeuwse havens kunnen een cruciale rol spelen bij de aanleg en exploitatie van windmolenparken op zee. De leidende rol van Zeeland krijgt een extra impuls door de gunningen van de nieuwe windparken voor de (Nederlandse) kust. Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid staan klaar om de offshorebedrijven te faciliteren. 

 

 

Netwerken

Zeeuws Energie akkoord

Zeeuws Energie akkoord

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Hiermee werken ze aan de internationale energie-

Fieldlab Zephyros

Fieldlab Zephyros

Offshore windenergie vervult een onmisbare functie voor een duurzame toekomst. De verwachting is dat grootschalige offshore wind vóór 2030 e

Circulair Bouwen

Circulair Bouwen

Het K&I netwerk Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen