Zorg

Gezondheid is een waardevol goed. Mensen stellen hun gezondheid en vitaliteit boven alles. Ze willen zekerheid hebben dat er zorg beschikbaar is als zij ziek of oud worden. Tegelijkertijd staat er veel druk op het zorgsysteem. De vraag naar zorg verandert en neemt toe, de eisen aan kwaliteit worden hoger en de sector moet daar met verhoudingsgewijs minder mensen aan voldoen. Dat brengt flink wat uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen instanties hun processen optimaliseren en nieuwe en slimme methodes toepassen bij het leveren van zorg?

Netwerken

eHealth

eHealth

Hoe kunnen we digitale technologie inzetten om zorg beter te maken? Dat is in het kort de vraag die de basis vormt voor het kennisnetwerk eH