Circulair Bouwen

Het K&I netwerk Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten wordt overgedragen en dient te worden uitgebouwd om op termijn circulair bouwen te implementeren in de dagelijkse uitvoering.

“Is de circulaire economie al rond?”
Het ontwikkelteam (Impuls Zeeland; Hans Geerse, HZ University of Applied Science; Ingrid Weegels, Rothuizen; Taco Tuinhof en Marsaki advies; Nescio Midavaine) gaat hierover graag in gesprek!

Hiervoor organiseren we 4 kennissessies (aansluitend op bestaande initiatieven):

  • Aftrap: stand van zaken algemeen (febr.);
  • Vragen binnen het bedrijfsleven (april);
  • Blik vanuit het onderwijs (juni):
  • Antwoorden vanuit bedrijven (augustus);

Tussen deze sessies organiseren we in expertteams verdiepende (werk)sessies voor en met bedrijven:

  • Inventarisatie;
  • Uiteenzetten mogelijkheden;
  • Ideeën en toepassingen initiëren;
  • Actiepunten opzetten.

 

Jaarprogramma circulair bouwen

 

Meedraaien in het programma?
Als (bouw)professional een actieve rol binnen één van de (werk)groepen of deelnemen aan de kennissessies. U kunt zich hiervoor aanmelden via Nescio Midavaine (midavaine@marsaki.nl).

Download hier de brochure van Circulair Bouwen

Download hier de begeleidende brief

Lees hier meer over Circulair Bouwen

Projecten