eHealth

De zorg heeft te maken met forse uitdagingen, waarbij digitalisering  in een groot aantal van de benodigde oplossingen een sleutelrol zal hebben. Daarom is kennisontwikkeling en uitwisseling van groot belang. Binnen Zeeland zijn veel verschillende initiatieven die zich bezighouden met dit thema. Het Kennis- & Innovatie netwerk Digital Health Zeeland wil kennisinstellingen, bedrijven en overheden  samen brengen, kennis delen en waar mogelijk gezamenlijk werken aan projecten.

Bij dit netwerk is een groot deel van de actieve partijen en organisaties in de zorg in Zeeland betrokken waaronder  ook jeugdzorg en publieke gezondheid..

Campus Zeeland/ Provincie Zeeland stelt voor het  K&I netwerk eHealth  in 2022 een subsidie van € 44.059,- beschikbaar. Deze subsidie zal gebruikt worden om het organiserend vermogen van het netwerk te versterken. Zo zal gewerkt worden aan de verbreding van het netwerk, het versterken van de samenhang van alle verschillende initiatieven in de zorg rond het thema digitalisering, het uitwerken van de strategische agenda, er worden kennis sessies georganiseerd en projecten zullen worden ontwikkeld.

In 2019 is in samenwerking met Kic/MPi het project Smartgate gestart.  Dit project is inmiddels breder van opzet (en nu vooral bedoeld voor het MKB) en onder de naam "Zeeuwse digitaliseringsslag" verder gegaan in het nieuwe platform Digitaal Doen Zeeland.  Klik hier voor meer informatie.

Bij het netwerk betrokken zorgorganisaties zijn o.a. : ter Weel, SVRZ, Zorgsaam, WVO-zorg, Allevo, Emergis, ADRZ, Zuidwester, Gors, Revant, Mensendieck, Zorgstroom, GGD, Nucleuszorg, Thorax, Iris Thuiszorg. Andere aangesloten organisaties: Evaregelt, Star-SHL, Educonsult, CZ, Rosrobuust. Deelnemende kennisinstellingen zijn: Scalda, HZ, Hoornbeeck en UCR. Overheden: gemeente Goes en Vlissingen en Provincie Zeeland (via de Zeeuwse Zorgcoalitie).

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker, a.debakker@viazorg.nlhttps://www.digitalhealthlab.nl/

 

Projecten

VRCARE

VRCARE

Virtual reality games voor ouderen