eHealth

De zorg heeft te maken met forse uitdagingen, waarbij digitalisering  in een groot aantal van de benodigde oplossingen een sleutelrol zal hebben. Daarom is kennisontwikkeling en uitwisseling van groot belang. Binnen Zeeland zijn veel verschillende initiatieven die zich bezighouden met dit thema. Het Kennis- & Innovatie netwerk Digital Health Zeeland wil kennisinstellingen, bedrijven en overheden  samen brengen, kennis delen en waar mogelijk gezamenlijk werken aan projecten.

Bij dit netwerk is een groot deel van de actieve partijen en organisaties in de zorg in Zeeland betrokken waaronder  ook jeugdzorg en publieke gezondheid..

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker, a.debakker@viazorg.nl;

En bezoek hier hun website: https://viazorg.nl/kenniskring-ehealth  

Projecten

ZorgToolsbus

ZorgToolsbus

De innovatiebus komt langs om het gesprek met Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties aan te gaan.

Anders Werken in de Zorg

Anders Werken in de Zorg

Een helder en solide basis leggen voor het snel beschikbaar stellen van betrouwbare technologie en informatie aan (zorg)organisaties.