Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van grote bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie met actieve ondersteuning van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. SDR werkt aan cross border oplossingen die de Schelde-Deltaregio toekomstbestendig en duurzaam maken. Dit gebeurt met concrete, innovatieve projecten die gericht zijn op duurzame grondstoffen en groene energie. De samenwerking levert een substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve en klimaatneutrale industrie in de regio in 2050.

Over grenzen heen naar een klimaatneutrale industrie
De Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio kent vele kansen die optimaal benut dienen te worden ten behoeve van de energietransitie. De regio heeft een grensoverschrijdend karakter waarbij het havenbedrijf North Sea Port beide landen bedient. De industrie is divers, complementair, en behoort tot de (innovatieve) wereldtop. De huidige toepassing van waterstof (580kT) is enorm (de grootste regionale consumptie in de Benelux) en de aanlanding van de grootschalige windparken Borsele I-II-III-IV en Ijmuiden Ver zijn gewaarborgd. Het van nature aanwezige perspectief voor opwekking en aanlanding van groene energie illustreren de regionale kansen.

In 2020 is het regioplan 2030-2050 opgesteld. Dit plan biedt heldere handvatten hoe de SDR-regio klimaatneutraliteit wil bereiken, om daarmee significant bij te kunnen dragen aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als Vlaanderen. Het plan beschrijft de gekozen strategie, middels transitiepaden, om de industriële regio te verduurzamen. De geselecteerde transitiepaden zijn gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en proces optimalisatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitvoering van vier prioritaire programma’s: Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta.

Andere voorbeelden van SDR-projecten zijn het project rondom levering van warmte van LambWeston-Meijer aan Wiskerke Onions, de levering van waterstof van Dow aan Yara via een Gasunie-leiding en de uitvoering van het demo-project Steel2Chemicals. Voor het thema geothermie is een project gestart met een aantal SDR-bedrijven, EBN, Geothermie Brabant en de glastuinbouw. Ten slotte is een verkenningsproject uitgevoerd rondom het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte in de Kanaalzone. Tevens is de noodzakelijke verzwaring van de elektrische infrastructuur - als gevolg van de energietransitie – onderzocht door CE Delft in de vorm een systeemstudie, in samenwerking met de Provincie Zeeland, Enduris en North Sea Port. Bovendien is een belangrijk onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige elektrolyse in de regio afgerond.

Voor meer informatie zie www.smartdeltaresources.com

 

 

Contact

Projecten

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta Programma reduceert CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën

Heat Delta

Heat Delta

De procesindustrie in de SDR-regio heeft restwarmte ter beschikking die in de nabije omgeving toegepast kan worden in industrie, bedrijfspan

Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Dit programma heeft de aspiratie de Schelde-Deltaregio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.