Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van grote bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie met actieve ondersteuning van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. SDR werkt aan cross border oplossingen die de Schelde-Deltaregio toekomstbestendig en duurzaam maken. Dit gebeurt met concrete, innovatieve projecten die gericht zijn op duurzame grondstoffen en groene energie. De samenwerking levert een substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve en klimaatneutrale industrie in de regio in 2050.

 

Voor meer informatie zie www.smartdeltaresources.com

 

 

Contact

Projecten

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta Programma reduceert CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën

Heat Delta

Heat Delta

De procesindustrie in de SDR-regio heeft restwarmte ter beschikking die in de nabije omgeving toegepast kan worden in industrie, bedrijfspan

Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Dit programma heeft de aspiratie de Schelde-Deltaregio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.