Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme (TUA/TOZ)

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is het koepelplatform van de Zeeuwse takken van de toeristische brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa-Recron, VeKaBo en de stichting Dagattracties Zeeland. TOZ werkt nauw samen met Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme (Toeristische Uitvoeringsalliantie, TUA). Gezamenlijk werken deze partijen aan projecten in de Zeeuwse vrije tijdssector. 

Doel Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme (TUA/TOZ) 
Samen met de brancheorganisaties en de TUA partners werkt Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) sector overstijgend en lokaal aan de onderwerpen: 

 • Imago van de sector 
 • Arbeidsmarkt 
 • Duurzaamheid 
 • Omgevingswet & gebiedsvisie 
 • Organisatiekracht 

Om met deze thema’s aan de slag te kunnen is een collectieve aanpak nodig om vanuit de sector met één visie te opereren, de verbinding te maken en ruimte te creëren voor lokale en individuele initiatieven op een ondernemende wijze.  

Branches zijn landelijk en sectoraal georganiseerd. De thema’s zijn lokaal en sector overstijgend. Daarom wordt het werk van TOZ steeds belangrijker. De overheid vraagt steeds meer om betrokkenheid van ondernemers. Met de branches moeten we ons beter organiseren op Zeeuws niveau om hieraan tegemoet te komen. De toeristische sector in Zeeland moet in dit kader beter zichtbaar worden en als serieuze partij gezien worden. 
 
Activiteiten en projecten  

 • Strategiedocument 2019 - 2025 
  Alle partijen in TOZ vertegenwoordigd onderschrijven het in 2018 opgestelde Strategiedocument 2019-2025 met een vijftal strategische thema’s voor de sector.  
  In 2019 zal een programmamanager uitvoering gaan geven aan de Strategische Agenda waarbij provinciale acties en lokale pilots met ondernemers op de verschillende thema’s zullen worden gerealiseerd. 
  Voor meer info, klik hier!
 • Hospitality pact 
  Voor het onderwerp ‘arbeidsmarkt” is reeds een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. De arbeidsmarktproblematiek in Zeeland speelt over alle sectoren. De vrijetijdssector (gastvrijheidssector) kan ook lastig geschikte mensen vinden om te werken in onze industrie. Dit heeft te maken met een aantal factoren waaronder het imago; de waardering van de verschillende functies en banen als een vak. Om deze problematiek goed aan te pakken is het Hospitality Pact gesloten waar Toeristisch Ondernemend Zeeland het eigenaarschap van heeft en derhalve ook is opgenomen in Strategiedocument 2019-2025 TOZ. 

 
Leden 
Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties die spreken namens (vrijwel) al het mkb in de toeristische sector. Dat zijn duizenden bedrijven van minicampings tot dagattracties, van cafés tot vakantieparken, van hotels tot jachthavens.  
Als netwerk wordt nauw samengewerkt met de provincie voor het opstellen van bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en de inmiddels voltooide kustvisie. De onderwerpen uit de strategische agenda van TOZ zijn inmiddels door (bijna) alle Zeeuwse gemeenten opgenomen in hun eigen strategische agenda’s voor toerisme.  
De grootste onderwijspartijen zijn Scalda en HZ University of Applied Sciences, beiden aangesloten voor het hospitality pact.  
De belangrijkste kennispartij binnen het netwerk is het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ University of Applied Sciences, waar heel veel kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan wordt naar allerlei onderdelen van de Zeeuwse vrijetijdssector.  

Contact 
Wilt je meer weten over dit netwerk of heb je andere vragen? Neem dan contact op met: 

Wies Buysrogge 
Toeristisch Ondernemend Zeeland TOZ
wiesbuysrogge@impulszeeland.nl

of

Margot Tempelman
Toeristische UitvoeringsalliantieTUA
m.tempelman@hz.nl


Website

Projecten

Hospitality Pact

Hospitality Pact

Het pact heeft als doel het tekort aan arbeidskrachten in de toeristische sector aan te pakken