Zeeland Connect

Zeeland Connect is een ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt.

Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Ook organiseert Zeeland Connect netwerkbijeenkomsten. in de regio waar kennis en ervaring over logistieke uitdagingen en kansen met elkaar kan worden gedeeld.

 

Meer informatie over Zeeland Connect

Lees hier meer over het project Living Lab Autonoom Transport

 

Contact

Projecten

Zero Emissie Transport

Zero Emissie Transport

Ontwikkelen van een ‘Innovation Community'

Autonoom Transport Zeeland

Autonoom Transport Zeeland

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Dare2Share

Dare2Share

HBO-kennis en capaciteit voor MKB