Zeeuws Energie akkoord

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs, die vertaald zijn in de Regionale Energiestrategie (RES).

Doel Zeeuws Energieakkoord
De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan. Het doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Daarom heeft het kabinet een pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld. In Zeeland werken we deze klimaatplannen verder uit. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord geeft uitvoering aan de internationale energie- en klimaatafspraken van Parijs. Regionaal maatwerk vinden zij erg belangrijk.

Zeeland loopt landelijk gezien voorop, door reeds begin 2020 een RES 1.0 op te leveren. In de RES staan drie sectoren centraal: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. De tafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat gebeurt voor de lange en korte termijn. Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is dat door regionale samenwerking kosten bespaard worden en daarmee de transitie betaalbaar blijft.

Op de hoogte blijven?
De provincie zit vol met aanpakkers: Zeeuwen die werk maken van de energietransitie. In hun wijk, met hun bedrijf of in de netwerken waarin zij actief zijn. Laat je inspireren door actuele startprojecten. Leer ervan, zoek de samenwerking en help elkaar met het klimaatneutraal maken van Zeeland. Via de nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van de activiteiten. Aanmelden kan via de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl.


Contact
Wil je meer weten over dit netwerk of heb je andere vragen? Neem dan contact op met:

Carola Helmendach
Programmamanager Gebouwde omgeving RES Zeeland

Email: carolahelmendach@impulszeeland.nl

 

Meer informatie: www.zeeuwsenergieakkoord.nl

 

Projecten

Zeeuwse Energiestrategie

Zeeuwse Energiestrategie

De energiestrategie geeft aan hoe de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gehaald gaan worden.