1,2 miljoen euro voor innovatie

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Innovatie is één van de drijfveren van de economie. Daarom stelt de Provincie Zeeland twee subsidieregelingen open om innovatie in de Zeeuwse sectoren te stimuleren. In totaal komt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en samenwerking.

Het gaat om de regeling Zeeland in Stroomversnelling en de regeling Kennis- en Innovatienetwerken. Beide regelingen hangen met elkaar samen. Waar de subsidie voor Kennis- en Innovatienetwerken zich richt op het ondersteunen van het organiserend vermogen van de netwerken, richt de subsidie Zeeland in Stroomversnelling zich op haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten die -onder andere - voortkomen uit de Kennis- en Innovatienetwerken.

De middelen voor de Zeeland in Stroomversnelling regeling zijn afkomstig van de Provincie Zeeland, het Rijk (Regio Deal) en ook vanuit de gemeenten is een bijdrage van 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld voor het versterken van de Zeeuwse economie. De Kennis en Innovatienetwerken regeling wordt gefinancierd door de Provincie Zeeland.

Zeeland in Stroomversnelling

In 2018 werd de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor het eerst opengesteld voor de ontwikkeling van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten vanuit de Zeeuwse economische clusters zoals benoemd in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (naar aanleiding van het advies van de commissie Balkenende). Het doel van de regeling is om vanuit de strategische agenda’s van de economische clusters verkenningen en 1ste demonstraties te stimuleren, om daarmee het innovatievermogen in Zeeland te vergroten en de Zeeuwse sectoren verder te laten groeien.

Op advies van de Economic Board Zeeland is de regeling aangescherpt, waardoor er meer wordt ingezet op het stimuleren van innovaties op een strategische agenda van de economische sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de agenda’s van SDR (Smart Delta Resources), Toeristisch Ondernemend Zeeland, Zeeland Connect en ViaZorg. De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling wordt van 15 maart tot 10 mei 2019 opengesteld.

Kennis- en Innovatienetwerken

De subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken is er op gericht om de start, groei en doorontwikkeling van Kennis- en Innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking. De regeling is bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat een samenwerking in de vorm van een kennis- en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheden aantoonbaar betrokken zijn. Een beroep op de Kennis- en Innovatieregeling kan vanaf 16 maart tot en met 31 december 2019 worden gedaan.

Campus Zeeland

De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland. Op onze pagina kennis- en innovatienetwerken vindt u vanaf 16 maart de nieuwe regeling Kennis- en Innovatienetwerken.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Srtroomversnelling vindt u op de subsidiepagina van de provinciale website.   Binnenkort vinden voor de aanjaaggelden inloopspreekuren plaats voor geïnteresseerden met innovatie projectideeën.


Het laatste nieuws

Inauguratie lector Lisette Wijnia

Het gaat om het nieuwe lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs
Lees het artikel

Kick off Dare2share

Studenten van de HZ en Scalda gaan Zeeuwse bedrijven in de logistiek helpen te vernieuwen.
Lees het artikel

De veelbelovende groene toekomst van Zeeland

Drones, big data en zelfrijdende trekkers: door technologische ontwikkelingen, klimaatvraagstukken en economische veranderingen is groen inmiddels veel méér dan dieren houden of gewassen telen.
Lees het artikel

1,2 miljoen euro voor innovatie

De Provincie Zeeland stelt twee subsidieregelingen open om innovatie in de Zeeuwse sectoren te stimuleren. In totaal komt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en samenwerking.
Lees het artikel

Half miljoen voor groen onderwijs Zeeland

Vanuit de Regio Deal Zeeland heeft de Provincie € 500.000 beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan Samenwerking in de Groene Delta.
Lees het artikel

NK Vakwedstrijden in Middelburg

Van 14 tot en met 16 maart 2019 vindt het Nationaal Kampioenschap Doktersassistent en Hotelreceptionist plaats in het historisch stadhuis van Middelburg.
Lees het artikel

Subsidie voor Roosevelt Institute for American Studies

Het RIAS is een ontmoetingsplek voor Nederlandse, Europese en Amerikaanse studenten en onderzoekers in de Amerikaanse historie.
Lees het artikel

Master River Delta Development bij HZ

De master River Delta Development (MSc.) gaat in september 2019 van start.
Lees het artikel

UCR voegt Engineering toe aan curriculum

Vanaf 2020 kunnen studenten voor Engineeringvakken kiezen.
Lees het artikel

Grootse plannen voor toekomstbestendige Delta

Op donderdag 24 januari zijn de winnaars van de Delta Water Challenge bekendgemaakt.
Lees het artikel

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven