Advies Campus Zeeland aan formateur

slogan Campus Zeeland: omarm de toekomst

Positionering Campus Zeeland
Campus Zeeland richt zich op samenwerking vanuit onderzoek/onderwijs in de regio met partijen die de arbeidsmarkt stimuleren, met partijen die het imago van Zeeland scherper neerzetten (‘Zeeland als innovatieve provincie’), samenwerking met Vlaanderen en met bedrijven en kennisinstellingen die de economie versterken met name op thema’s energietransitie, waterveiligheid/waterkwaliteit en duurzaam voedsel. Een goede onderwijs/onderzoeksinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde economie.
Focus van Campus Zeeland is vraag-gestuurd onderwijs/onderzoek van VMBO – WO met maximaal effect voor Zeeland en de regio. De doelstellingen en opgaven van Campus Zeeland kregen de afgelopen periode veel steun van de commissie Balkenende en van GS/PS.

Wat draagt Campus Zeeland bij voor Zeeland in de periode 2019 – 2023

- Het (meer) binden van jongeren aan Zeeland
- Versterking en toekomstproof maken van de Zeeuwse onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur
- Versterking van de Zeeuwse economische sectoren door deze te koppelen aan onderwijs en onderzoek binnen én buiten Zeeland met focus op vraagstukken Water, Energie, Biobased/food
- Versterking van de Economische groei van Zeeland
- Versterking van de verbinding van de Zeeuwse opgaven en ambities aan nationale en Europese opgaven (en subsidiemogelijkheden)
- Verbetering van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat
- Het ontwikkelen van opleidingen die aansluiten bij de vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven /Zeeuwse economische thema’s en opgaven om te voorzien in de grote vraag naar gekwalificeerd personeel (Human Capital)
- Het vergroten van de aantrekkelijkheid van Zeeland als innovatieve provincie
- De positionering van Zeeland als living lab in de tijd van zeespiegelstijging en klimaatadaptatie

Doorontwikkeling Campus Zeeland

Vier jaar na het verschijnen van het adviesrapport Campus Zeeland (2015) zijn de doelstellingen en ambities uit het rapport met succes opgepakt langs drie pijlers:
1. Bèta Campus Zeeland
2. Kennis- en Innovatienetwerken
3. Een Onderwijs/onderzoekskolom.
Advies van de stuurgroep Campus Zeeland is om de ingezette koers met extra aandachtspunten en accenten binnen ieder pijler door te zetten tot eind 2022.

 

U vindt hier het volledige advies


slogan Campus Zeeland: omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

“Zeeland bouwt aan technische kennis”

“Zeeland bouwt aan technische kennis”

Kom naar de onthulling van de bouwtekeningen van het Joint Research Center op 2 juli

Impressie van het Jobfestival 2019

Week van de arbeidsmarkt

Er zijn volop banen in Zeeland. Tijdens de Week van de Zeeuwse arbeidsmarkt kon iedereen kennismaken met deze banen en bedrijven.

Deelnemers aan het werk tijdens de workshop

In 5 stappen naar een toekomstbestendig netwerk

Terugblik netwerkbijeenkomst kennis- en innovatienetwerken

bouwmaterialen van het gebouw van RWS werden gebruikt voor een nieuw gebouw van Emergis

Steun voor netwerk circulair bouwen

Kennis en Innovatienetwerk Circulair Bouwen bundelt krachten en deelt kennis.