Investeren in K&I netwerken is investeren in de toekomst.

Op dinsdag 1 februari is de subsidieregeling Versterking van Kennis- en Innovatienetwerken (K&I netwerken) opgesteld. Maar wat doen de K&I netwerken precies? Waarvoor wordt de subsidie gebruikt? En waarom is het belangrijk dat Campus Zeeland hierin investeert? Om hier meer over te weten te komen sprak Campus Zeeland met vijf mensen die allemaal op hun eigen manier verbonden zijn met de K&I netwerken.

Kennis- en innovatienetwerken

De kennis- en innovatienetwerken zijn een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen (de triple helix) om kennis te delen en innovaties te bevorderen. Deze netwerken werken binnen een van de zes Zeeuwse economische sectoren: industrie & maintenance, havens & logistiek, agrofood & seafood, water & energie, toerisme en zorg. “De aanleiding om te beginnen met de K&I netwerken was dat we zagen dat het voor kleine bedrijven lastig is om aanspraak te doen op (inter)nationale subsidies. Toen zijn we gaan kijken of we netwerkorganisaties konden maken waar partijen permanent samenwerken en met elkaar aan de innovatiethema’s werken.” zegt Wilma Boonstra (projectleider K&I netwerken bij Campus Zeeland). “Een individueel bedrijf komt alleen vaak niet toe aan een innovatieproject. Hun corebusiness is namelijk ondernemen in de sector waarin ze werken. De K&I netwerken zijn dan een heel geschikt middel om samen met anderen innovatieve projecten op te zetten. In de uitvoering kunnen ze zelf bijdragen én baat van hebben.

Gerard van Harten (lid van de stuurgroep Campus Zeeland namens het bedrijfsleven): “Je zou zeggen dat verschillende partijen elkaar vast wel kunnen vinden als ze willen samenwerken aan innovatie projecten, dus laat het maar aan de markt over. Maar iedereen heeft het te druk met de eigen kernactiviteiten.”. Door deze subsidie te verstrekken ondersteunt Campus Zeeland ‘het organiserende vermogen’ dat ervoor zorgt dat al die partijen bij elkaar worden gebracht. “De partijen inspireren elkaar en komen tot gezamenlijke projecten die aanspraak kunnen doen op (inter)nationale subsidies. De subsidie van Campus Zeeland is dus bedoeld als een vliegwiel om de innovatie in de provincie aan te jagen.”.

KicMPi en Circulair Bouwen: twee implementaties

KicMPi is een K&I netwerk dat zich bezighoudt met de innovatie van het onderhoud in de procesindustrie. Dit vindt plaats binnen het gehele proces van probleemdefinities, het zoeken naar oplossingen en ontwikkelen van concepten tot begeleiding van de innovatieprojecten te ondersteunen. Het netwerk bestaat sinds 2011 en is daarmee een van de ‘volwassenere’ K&I netwerken binnen Campus Zeeland. Een van de nieuwere netwerken is Circulair Bouwen. Dit netwerk bestaat sinds 2019. Circulair Bouwen wil kennisuitwisseling en -ontwikkeling door aanbieders en opdrachtgevers op het vlak van circulair bouwen in Zeeland stimuleren en organiseren. Beide netwerken krijgen steun vanuit  de subsidieregeling Versterking van Kennis- en Innovatienetwerken.

“Voordat we de subsidie ontvingen lag onze focus zuiver op onze leden. Zij betalen lidmaatschap en hen moeten we bedienen. Nu we subsidie voor het organiserend vermogen ontvangen zijn wij in staat een stabielere structuur neer te zetten. Zo hebben we nu mensen voor communicatie, administratie en projectondersteuning. Dit geeft meer rust en vastigheid.” aldus Rutger van der Male (programma manager bij KicMPi). “Daarnaast kunnen we de kennis en ervaring die we ontwikkelen dankzij de subsidie ook veel breder inzetten en tentoonspreiden. We hebben naast een verplichting naar onze leden nu ook een verplichting naar de Zeeuwse economie en het Zeeuwse bedrijfsleven.”. Om contact te leggen met hun achterban is het kernteam van Circulair Bouwen de afgelopen twee jaar vooral bezig geweest met het bezoeken van de verschillende sectoren en projecten in de bouw en het organiseren van kennis- en werksessies vertelt Nescio Midavaine (coördinator bij Circulair Bouwen). “De sessies die we organiseerden waren super goed om verbindingen te leggen en te praten over circulaire bouw, maar eigenlijk wil je dat doorlopend faciliteren. Daarvoor moet wel een bepaalde organiserende structuur of organisatie opgesteld worden. Daar helpt de subsidie bij.”.

Investeren in de toekomst

Naast de bijdrage van de K&I netwerken aan het innovatie-ecosysteem van Zeeland zijn zij ook een goed middel  om jongeren meer te binden aan dit gebied. “K&I netwerken zijn zeker een mooi platform voor kennisinstellingen om samen te werken met Zeeuwse bedrijven. Het is een kruisbestuiving voor studenten, docenten en bedrijven.” aldus Wilma. Gedeputeerde Harry van der Maas onderstreept dit: “Als Campus Zeeland willen we jongeren meer aan dit gebied binden door in te steken op onderscheidend, aantrekkelijke en goed onderwijs en onderzoek en door de kennisinstellingen een prominente plek te geven in ons deltagebied. De K&I netwerken steunen de bedrijven met het formuleren van innovatieve projecten en de bijbehorende onderzoeksvragen en koppelen deze met de kennisinstellingen zodat zij zien waarop zij zich moeten richten, ook in hun curriculum. Zo voeden ze elkaar.”.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunnen de kennis- en innovatienetwerken weer subsidie aanvragen.

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

Studenten doen mee aan de derde editie van de We Explore Together Week (WET Week) in de HZ-locatie in Middelburg

Aanvraag  LLO Katalysator

Aanvraag LLO Katalysator

De onderwijspartners van Groenpact (waaronder Scalda) hebben een aanvraag ingediend voor het Groenfonds programma LLO Katalysator.

Bekijk het archief