Onderwijsprojecten profiteren van Regiodeal

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de dertien projecten uit de Regio Deal goede voortgang boeken. Ook projecten binnen de onderwijssector zijn met steun uit de Regio Deal voortvarend opgepakt.

VO Zeeuws Vlaanderen

Zo is om het voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen op peil te houden de afgelopen periode geïnvesteerd in een breed onderwijsprogramma, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en is het ICT-netwerk geharmoniseerd. Dat houdt in dat er nu gemakkelijk les kan worden gegeven op afstand en daarnaast het personeelsmobiliteit gefaciliteerd kan worden. Ook maken intussen al 300 kinderen gebruik van de startgroepen voor 2-4 jarigen, zodat er een goede aansluiting is bij het Zeeuws-Vlaamse onderwijssysteem. In de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen wordt dit project verder versterkt.

UCR Engineering

Ook is het nieuwe department van de UCR gerealiseerd dat zorgt voor onderscheidend onderwijs en onderzoek op het gebied van water(veiligheid), energie, voedsel en biobased economie. Zeeland fungeert hierbij als Living Lab. Dit project maakt onderdeel uit Campus Zeeland met als doel een sterke koppeling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Uiteindelijk verbetert dit de innovatiekracht van Zeeland en zorgt dit voor een toekomstige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven in Zeeland versterken.

Ondernemerschapsleerlijn

Daarnaast zijn er dankzij Dockwize negen nieuwe ondernemingen gestart en hebben drie ondernemers een koerswijziging of doorstart gemaakt. Ook is er een volwaardige ondernemerschapsleerlijn in het hoger beroepsonderwijs bij HZ University of Applied Sciences opgenomen en tot op heden zijn er 812 studenten betrokken.

Groen onderwijs

Het groene vmbo en mbo in Zeeland zijn in januari 2019 geïntegreerd in de Pontes Scholengroep en Scalda, daarbij is ook een aantal bedrijven aangesloten, zo doen leerlingen en studenten praktijkervaring op. Beide opleidingen werken nu volgens het principe van een hybride leeromgeving en zijn geheel vernieuwd. Bij het mbo leidt dit tot een nieuwe mbo-opleidingsportfolio. De nieuwe mbo-opleidingen Aquacultuur en Procesoperator Food worden momenteel ontwikkeld en starten augustus 2021. In september 2021 start de Associate Degree opleiding Food & Gastronomy bij de HZ. 

Meer lezen over de Regio Deal? Kijk op Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland | Zeeland.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Subsidie voor RIAS

Subsidie voor RIAS

Ook in 2023 steunt Campus Zeeland het Roosevelt Institute for American Studies.

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Een interview met Nescio Midavaine van het K&I netwerk Circulair Bouwen

Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen van december 2022.

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

Een interview met Ferry Visser en Gerben Huiszoon over het AIRTuB project

Bekijk het archief