Onderzoeksprojecten HZ ontvangen subsidie

Twee projecten waarbij de HZ is betrokken hebben woensdag een subsidie ontvangen van het fonds Zeeland in Stroomversnelling. Daarnaast heeft een onderzoek naar ontzilting een mooi bedrag gekregen.

Aquacultuur

Het eerste project heet 'Productievoorspellend model voor de mossel- en oestersector’. Roem van Yerseke is de trekker. Zoals de naam zoeken de partijen in dit project naar de technische en economische haalbaarheid van een voorspellend productiemodel voor de aquacultuur: mossel-, oester- en zeewierkweek. De partijen onderzoeken of een toegepaste, digitale methode op basis van satellietbeelden kan worden gebruikt voor oogst- en productievoorspellingen, de selectie van percelen en waarschuwingen voor algenbloei. Doel is om te kijken of het haalbaar is.

Naast het lectoraat Aquaculture in Delta Areas van de HZ en Roem van Yerseke zijn Water Insight en Dutch Seaweed Group partners. Het onderzoeksproject heeft 50.000 euro subsidie ontvangen.

Windturbine

Aan het onderzoek ‘Wind op land: Effectieve verticale as-windturbine met lokale toepassingen’ is datzelfde bedrag toegekend. De HZ, Blown BV, P.A. van der Slikke, Energie-Coöperatie Tholen en Solar U.A. zijn de deelnemers. Zij gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nieuwe verticale as-windturbine. Een innovatief mechanisme voor het aanpassen van de stand van de bladen maakt deze turbine bijzonder. Dit soort turbines zijn makkelijker ruimtelijk inpasbaar.

De onderzoekers willen weten wat de effectiviteit van de turbine en het nieuwe mechanisme is. Ook onderzoeken ze de technische risico's op het gebied van mechaniek en elektronica en ze brengen de beleidsvraagstukken voor een vervolg in beeld.

Ontzilting

Een onderzoek naar de haalbaarheid van ontzilting heeft ook geld ontvangen van de provincie. In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water wordt onderzocht of je ontzilting kunt inzetten voor irrigatiedoeleinden, zeker in tijden van droogte. De HZ kijkt of dit in de praktijk haalbaar is en commercieel aantrekkelijk. 

Hiervoor ontvangt de HZ maximaal 34.950 euro.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Subsidie voor RIAS

Subsidie voor RIAS

Ook in 2023 steunt Campus Zeeland het Roosevelt Institute for American Studies.

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Een interview met Nescio Midavaine van het K&I netwerk Circulair Bouwen

Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen van december 2022.

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

Een interview met Ferry Visser en Gerben Huiszoon over het AIRTuB project

Bekijk het archief