Opleidingsschool Zuidwest krijgt structurele financiering om het lerarentekort in de regio tegen te gaan

Opleidingsschool Zuidwest - een  samenwerking tussen 23 schoolbesturen in het basisonderwijs in Zeeland, Goeree-Overflakkee en West-Brabant én de opleidingen Kindprofessional van Scalda en Leraar Basisonderwijs van HZ University of Applied Sciences -  is door minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs erkend als een partnerschap. Dit betekent dat het initiatief, waarin de partners gezamenlijk onderwijsprofessionals opleiden, voor de toekomst structureel wordt gefinancierd.

Het besluit volgt op een positieve evaluatie van het beoordelingsgerichte panel van het ministerie van OC&W en andere partnerschappen uit het land. In mei bezocht een commissie de Opleidingsschool Zuidwest. “Er is een stevige verbinding tussen het theorie- en praktijkgedeelte van het programma”, schrijft de commissie in het beoordelingsrapport. “De organisatie is helder en transparant beschreven en toegelicht. De commissie complimenteert het partnerschap met de wijze waarop zij dit met zo’n grote groep tot uitvoering brengt.”

 

Bijzondere samenwerking

Vier jaar geleden ontstond de bijzondere samenwerking tussen de schoolbesturen en werd de opleidingsschool opgericht. Het werkveld kreeg hiermee een veel grotere rol in het opleiden van leerkrachten en onderwijsassistenten. De partners gaan hiermee gezamenlijk het lerarentekort in de regio te lijf. Opleidingsschool Zuidwest had een startsubsidie voor vier jaar en mocht zich ‘aspirant partnerschap’ noemen.

Waardevolle resultaten

De Opleidingsschool Zuidwest heeft in die afgelopen vier jaar het onderwijs in Zuidwest-Nederland veel gebracht. Zo zijn studenten van de pabo veel tevredener over hun studie en de verbinding tussen praktijk en theorie. De scholen zetten de aankomende professionals meer in als collega in plaats van stagiair en de medewerkers van de schoolbesturen, Scalda en HZ werken veel nauwer samen. Hierdoor worden succesfactoren op de ene school sneller overgenomen door andere scholen. De samenwerking verrijkt het  onderwijs in de regio en de ontwikkelingen leveren een bijdrage aan het tegengaan van het lerarentekort.

Ambities

Met de erkenning van het partnerschap kunnen ook de ambities voor de toekomst worden uitgevoerd. Het komend schooljaar uit zich dat in een nauwere samenwerking tussen studenten Kindprofessional van Scalda en pabostudenten van de HZ. Zij gaan op geselecteerde scholen samenwerken aan hun praktijkopdrachten. Er wordt onderzocht hoe ook de kinderopvang een plek kan krijgen in de Opleidingsschool Zuidwest als werkplek voor studenten van Scalda.  Verder is het de intentie om studenten van de bachelor Pedagogiek en Associate degree Pedagogisch Educatief Professional van de HZ ook toe te voegen.

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunnen de kennis- en innovatienetwerken weer subsidie aanvragen.

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

Studenten doen mee aan de derde editie van de We Explore Together Week (WET Week) in de HZ-locatie in Middelburg

Aanvraag  LLO Katalysator

Aanvraag LLO Katalysator

De onderwijspartners van Groenpact (waaronder Scalda) hebben een aanvraag ingediend voor het Groenfonds programma LLO Katalysator.

Bekijk het archief