SKC en HZ speuren samen naar criminele patronen

De eerste afgestudeerde datawetenschappers van de HZ zijn aan de slag gegaan bij het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) . Ook voeren verschillende groepen studenten internationale onderzoeksprojecten uit voor het centrum.
Drugs, zware vuurwapens, liquidaties en miljarden euro’s crimineel geld. De dreiging van deze vormen van ondermijning is niet meer weg te denken uit onze wereld. In Nederland gebeurt al veel op het gebied van het bestrijden van criminaliteit, maar die strijd moet nog beter en slimmer worden aangepakt. Daar is meer kennis voor nodig.


Trends en patronen in criminaliteit
Het nieuwe Strategisch Kenniscentrum kijkt naar trends en patronen in hoe de georganiseerde criminaliteit in ons land en over de grens werkt. Daar worden dreigingsanalyses van gemaakt. Het SKC, met als thuisbasis Vlissingen, groeit de komende jaren uit tot een breed kenniscentrum op het gebied van ondermijning met 25 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het centrum is onderdeel van een zogeheten Law Delta waar verder een hoog beveiligde rechtbank en extra beveiligde gevangenis deel van uitmaken. Dit als onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.
Het SKC gaat dreigingsbeelden opleveren voor het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij criminelen onze samenleving en legale economische structuren proberen te misbruiken voor hun illegale activiteiten. “We willen weten waar ondermijning toeslaat, hoe de criminelen gebruik maken van onze samenleving maar ook wat maakt dat jongeren bepaalde keuzes maken om voor het vak ‘crimineel’ kiezen”, vertelt kwartiermaker Tom Driessen van het SKC.


Crimineel weerbericht
“Als we dit soort zaken beter weten en gezamenlijk, structureler kunnen aanpakken, word je als overheid ook veel effectiever en wendbaarder. Met dit Kenniscentrum zorgen we dat er een objectieve en strategische informatiepositie over ondermijning komt. Noem het een crimineel weerbericht op strategisch niveau”, geeft Driessen aan.
Het SKC werkt met veel partijen samen, zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD, Douane, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee, maar ook onderwijsinstellingen, gemeenten, het MIT en de Landelijke Fenomeentafels. Zij brengen hun expertise en informatie samen om te zien hoe georganiseerde criminaliteit zich ontwikkelt en hoe je die het beste kunt aanpakken.

Onderzoek naar brede data
De HZ is één van de kennispartners. De hogeschool doet apart en samen met het SKC onderzoek. Daarnaast lopen studenten stage bij het SKC. De opleiding HBO-ICT en het lectoraat Data Science zijn aangesloten. “Van daaruit vindt onderzoek plaats. Data vormen de sleutel hierbij”, zegt John Dane, voorzitter van het College van Bestuur. “Onze studenten, datawetenschappers en docent-onderzoekers verzamelen en onderzoeken relevante data, verrijken die en ontsluiten belangrijke informatie.” Het gaat bijvoorbeeld over het creëren van inzicht in wanneer, in de tijd gezien wat en waar plaatsvond en waar dat mee samenhing. Op basis van zulke informatie kunnen datawetenschappers patronen herkennen die als
basis dienen voor mogelijke voorspelmodellen. “Daar kun je wat mee: beleid maken en beslissingen nemen”, aldus Dane.
Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Het Strategisch Kennis Centrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is een onderdeel van dit pakket.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

OCW brengt bezoek aan Scalda

OCW brengt bezoek aan Scalda

Het bezoek van OCW begon 13 mei op het Pieter Zeeman Lyceum. Daar zijn de vertegenwoordigers in gesprek gegaan met docenten, coaches en best

Drie jaar KAAP

Drie jaar KAAP

De KAAP bestaat drie jaar: van lege loods naar innovatiepunt.

Innovatief (water-)onderwijs bij Scalda

Innovatief (water-)onderwijs bij Scalda

Hoe krijg je jongeren zover dat ze begrijpen dat het belangrijk is om (kust)landschappen klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door e

Kennismakingsdag Delta Climate Center

Kennismakingsdag Delta Climate Center

Ruim 250 bezoekers maken kennis met het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen.

Bekijk het archief