Subsidie voor Zorghuis van de Toekomst

Zeeuwse zorg- en onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk een plan opgesteld om de zorgsector en het bijbehorende onderwijs te verbeteren. Dit plan heet ‘Zorghuis van de Toekomst’ en maakt deel uit van Regio Deal Zeeland ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Campus Zeeland en Aanvalsteam Arbeidsmarkt steunen dit plan, omdat hierdoor het huidige aanbod van zorgonderwijs wordt verbreed en versterkt. Zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers uit de zorg- en welzijnssector en technologische bedrijven hebben hier ook belang bij. De Provincie Zeeland onderkent het belang van dit project en verleent daarom een subsidie van € 75.000.

Zorghuis van de Toekomst

Het Zorghuis van de Toekomst  speelt in op het toenemende belang van (zorg)technologie in de woon- en leefomgeving. Het Zorghuis onderscheidt zich door een zorgvrager-gerichte aanpak en sterke interacties tussen zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers uit de zorg en welzijnssector en technologische bedrijven.

Het Zorghuis verdiept en verbreedt de expertise over zorgtechnologie en vertaalt deze ervaring naar zorgvragers, zorgverleners, bedrijven en het onderwijs. Het Zorghuis is daarmee een plek waar vraag en aanbod op het gebied van zorgtechnologie samenkomen vanuit verschillende perspectieven. Hier kunnen, in samenwerking met verschillende ontwikkelaars uit het bedrijfsleven steeds nieuwe ontwikkelingen in de etalage worden gezet en kan kennis vanuit projecten bij partners worden gedeeld met de (zorg)partners.

Ook kunnen toekomstige zorgvragers kennis opdoen van deze ontwikkelingen en kunnen de verschillende zorgmedewerkers kennis en inspiratie opdoen en meenemen naar de eigen werkomgeving. Het is dé plek bij uitstek waar bedrijven en organisaties in dialoog gaan om van elkaar te leren en creatieve ideeën te delen.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Subsidie voor RIAS

Subsidie voor RIAS

Ook in 2023 steunt Campus Zeeland het Roosevelt Institute for American Studies.

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Een interview met Nescio Midavaine van het K&I netwerk Circulair Bouwen

Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen van december 2022.

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

Een interview met Ferry Visser en Gerben Huiszoon over het AIRTuB project

Bekijk het archief