Subsidie voor vierjarig onderzoeksproject 'Geen zee te hoog'

Het onderzoeksproject ‘Geen zee te hoog’ is gehonoreerd met een RAAK PRO-subsidie van Regieorgaan SIA.  Het is op 1 juni van start gegaan.

Hoofdvraag is: ‘Hoe kan in de ruimtelijke inrichting van land-waterovergangen geanticipeerd worden op scenario’s voor (versnelde) zeespiegelstijging?’

De onderzoekers richten zich op de zeedijken langs de Westerschelde en kijken hier naar het ‘landschap van de toekomst’. Dit moet bijdragen aan zowel de waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft dat laatste gaat het om een hoge gebruik-, beleving en toekomstwaarde. Belangrijk is het maatschappelijk draagvlak voor de gekozen oplossingen.

Partners

HZ University of Applied Sciences, Wageningen University & Research, NIOZ, Natuurmonumenten, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal en Vlissingen


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunnen de kennis- en innovatienetwerken weer subsidie aanvragen.

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

Studenten doen mee aan de derde editie van de We Explore Together Week (WET Week) in de HZ-locatie in Middelburg

Aanvraag  LLO Katalysator

Aanvraag LLO Katalysator

De onderwijspartners van Groenpact (waaronder Scalda) hebben een aanvraag ingediend voor het Groenfonds programma LLO Katalysator.

Bekijk het archief