Subsidie voor vierjarig onderzoeksproject 'Geen zee te hoog'

Het onderzoeksproject ‘Geen zee te hoog’ is gehonoreerd met een RAAK PRO-subsidie van Regieorgaan SIA.  Het is op 1 juni van start gegaan.

Hoofdvraag is: ‘Hoe kan in de ruimtelijke inrichting van land-waterovergangen geanticipeerd worden op scenario’s voor (versnelde) zeespiegelstijging?’

De onderzoekers richten zich op de zeedijken langs de Westerschelde en kijken hier naar het ‘landschap van de toekomst’. Dit moet bijdragen aan zowel de waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft dat laatste gaat het om een hoge gebruik-, beleving en toekomstwaarde. Belangrijk is het maatschappelijk draagvlak voor de gekozen oplossingen.

Partners

HZ University of Applied Sciences, Wageningen University & Research, NIOZ, Natuurmonumenten, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal en Vlissingen


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Subsidie voor RIAS

Subsidie voor RIAS

Ook in 2023 steunt Campus Zeeland het Roosevelt Institute for American Studies.

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Grote innovaties op een klein oppervlak: ontdek het biobased tiny house Het Eilandhuis

Een interview met Nescio Midavaine van het K&I netwerk Circulair Bouwen

Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen van december 2022.

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

K&I netwerk Fieldlab Zephyros: waar ontwikkelingen voor de wind gaan

Een interview met Ferry Visser en Gerben Huiszoon over het AIRTuB project

Bekijk het archief