subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Bent u verantwoordelijk voor een bestaand kennis- en innovatienetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Een kennis- en innovatienetwerk bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het K&I netwerk moet bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht. Daarnaast is het netwerk actief binnen één van de volgende Zeeuwse economische deelgebieden:

 • industrie en maintenance;
 • havens en logistiek;
 • agrofood en seafood;
 • water en energie;
 • vrijetijdseconomie;
 • zorg;

De subsidie is bedoeld voor het versterken van het vermogen om zich te kunnen organiseren als netwerk. Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen:

 • het starten en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor de leden of partners van het netwerk
 • het starten en organiseren van activiteiten met als doel het aantrekken van nieuwe leden of partners van het netwerk
 • het onderhouden van contacten met leden of partners
 • de ondersteuning bij het ontwikkelen en bijwerken van de meerjarenagenda
 • het beginnen en organiseren van samenwerking met andere regionale, landelijke en Europese netwerken
 • public relations en communicatie rond de activiteiten van het netwerk
 • vertegenwoordiging van het netwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau
De subsidieregeling Versterking van Kennis- en Innovatienetwerken (K&I-netwerken) van Campus Zeeland wordt voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 juli 2022 opengesteld.

De regeling is bedoeld om het organiserend vermogen van de kennis- en innovatienetwerken verder te versterken. De kosten voor de uitvoering van projecten vallen niet onder deze regeling. Daarvoor kunnen K&I-netwerken gebruikmaken van andere regionale, landelijke en Europese subsidieregelingen.

Meer informatie over de subsidieregeling en een aanvraagformulier vindt u op Subsidieregeling versterking Kennis- en Innovatienetwerken | Provincie Zeeland. Of u kunt cont opnemen met:  Wilma Boonstra, Provincie Zeeland, wmd.boonstra@zeeland.nl, telefoon +31 6-55484471


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunnen de kennis- en innovatienetwerken weer subsidie aanvragen.

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

Studenten doen mee aan de derde editie van de We Explore Together Week (WET Week) in de HZ-locatie in Middelburg

Aanvraag LLO Katalysator

Aanvraag LLO Katalysator

De onderwijspartners van Groenpact (waaronder Scalda) hebben een aanvraag ingediend voor het Groenfonds programma LLO Katalysator.

Bekijk het archief