UCR voegt Engineering toe aan curriculum

UCR studenten

Vanaf september 2020 voegt University College Roosevelt een serie vakken in Engineering toe aan het curriculum. De uitbreiding van het curriculum is een belangrijk onderdeel van de pijler Bèta Campus Zeeland Naast de bestaande vakken in de sociale, geestes –en natuurwetenschappen zullen studenten kunnen kiezen voor vakken uit Mechanical Engineering, Biochemical Engineering, Electrical Engineering en Data Science. Om de integratie soepel te laten verlopen start UCR al in september 2019 met een kleine groep pioniers.

Waarom Engineering aan UCR?

De grote vraagstukken waar de huidige samenleving mee te maken heeft, zijn vaak van globale en complexe aard. Daar uit ontstaat een vraag naar engineers die high-tech oplossingen kunnen bedenken. Echter moeten zij ook rekening houden met vraagstukken over de impact op het milieu, de ethische verantwoording en de sociale acceptatie van bedachte oplossingen kunnen behandelen. Door engineering vakken te combineren met andere UCR vakken zullen studenten hier grondig op worden voorbereid. UCR Engineering zal zich, vanwege onze unieke locatie, vooral richten op water, energie en voedselproductie.

Campus Zeeland

Het initiatief voor Engineering is onderdeel van de Bèta Campus. Het is gestart in samenwerking met diverse onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de regio. Het resultaat is een curriculum dat het opdoen van theoretische kennis combineert met het trainen van technische vaardigheden. Ieder semester zullen studenten naast vakken in engineering en andere academische vakgebieden deelnemen aan een project. In deze projecten worden zij uitgedaagd een sociaal relevant probleem aan te pakken en een product of service te ontwikkelen op basis van kennis vergaard in hun theoretische vakken.

Provincie Zeeland stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de nieuwe tracks: 8 miljoen is afkomstig uit de Regio Deal Zeeland. De Regio Deal is een overeenkomst tussen Provincie en het Rijk met als doel een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in Zeeland. Ook de gemeente Middelburg en andere partijen uit de regio leveren een bijdrage.

 

Lees ook het artikel van de PZC


UCR studenten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De nieuwe onderwijsagenda LLO van het ministerie van OCW is verschenen. Een filmpje vat de agenda kort samen.

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Nieuwe subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken in 2024

Vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2024 kunnen de kennis- en innovatienetwerken weer subsidie aanvragen.

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

350 studenten zoeken oplossingen voor vraagstukken uit Zeeuws werkveld

Studenten doen mee aan de derde editie van de We Explore Together Week (WET Week) in de HZ-locatie in Middelburg

Aanvraag  LLO Katalysator

Aanvraag LLO Katalysator

De onderwijspartners van Groenpact (waaronder Scalda) hebben een aanvraag ingediend voor het Groenfonds programma LLO Katalysator.

Bekijk het archief