Vlaamse vertegenwoordiging, UGent en Zeeland praten bij over Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

De regio Vlaanderen/Zeeland is bij uitstek de regio waar alle vragen rondom klimaatverandering samenkomen. Via het nieuwe Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken spannen Campus Zeeland en UGent zich in om bestaande (onderzoeks)samenwerkingen op het gebied van water, energie en voedsel uit te breiden en te intensiveren. Om het samenwerkingsplatform verder vorm te geven ontmoetten vertegenwoordigers van het College van Bestuur UGent, Provincie Zeeland, Campus Zeeland, Vlaamse vertegenwoordiging en voorzitters van het College van bestuur van de Zeeuwse kennisinstellingen elkaar op 23 januari 2020 in het Zeeuwse provinciehuis in Middelburg.

De afgelopen maanden is een verkenning gedaan door partijen uit Nederland en Vlaanderen naar het concreet invullen van drie clusters. Er komen drie op deltavraagstukken gebaseerde onderwijs en onderzoeksprogramma’s waarin thematische maatschappelijke opgaven op water, energie en voedsel geïntegreerd worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is het opzetten van een Vlaams-Nederlands kennis- en innovatiecentrum. De resultaten van de verkenning zijn tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Top Vlaanderen-Nederland 2018

Tijdens de Top Vlaanderen – Nederland in november 2018 hebben UGent en Campus Zeeland de intentie ondertekend om krachten en financiering te bundelen en een gezamenlijk grensoverschrijdend samenwerkingsplatform Deltavraagstukken te realiseren. Namens de betrokken partijen ontving de HZ University of applied sciences in het najaar van 2019 subsidie ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie van het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken.

Bèta Campus

Met Campus Zeeland wordt fasegewijs gewerkt aan de realisering van de Bèta Campus Zeeland. De Bèta Campus staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema’s (water, energie en voedsel) waar Zeeland goed in is. De basis voor de eerste fase (Joint Research Center) en de tweede fase (onderwijs curriculum UCR Engineering) is in gang gezet. De derde fase van de Bèta Campus is het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken. Het is aan de betrokken partijen om dit de komende tijd verder vorm te geven.

Meer informatie over Bèta Campus


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Compliment Zeeuws onderwijs

Compliment Zeeuws onderwijs

Videoboodschap van Gedeputeerde Van der Maas

online alternatief open dagen Scalda

online alternatief open dagen Scalda

Met Live Studiekeuzetour biedt Scalda leerlingen online alternatief open dagen

De Lerende Euregio ontvangt cofinanciering

De Lerende Euregio ontvangt cofinanciering

Voor hybride onderwijs in de Scheldemondregio.

De nieuwe nieuwsbrief is uit!

De nieuwe nieuwsbrief is uit!

O.a. nieuws over subsidieregeling k&i-netwerken, Hospitality Pact, Fooddelta en voortgangsrapportage