Voorlopige bouwstenen Regionale Energiestrategie gepubliceerd

containerhaven

Vrijdag 10 mei publiceerde het samenwerkinsgplatform Zeeuws Energieakkoord de voorlopige  bouwstenen van Regionale Energiestrategie.

In Zeeland zijn drie sectortafels ingericht waaraan de afgelopen maanden, met specialisten en deskundigen van meer dan 100 Zeeuwse organisaties, ondernemingen, overheden en belangenorganisaties, per sector gekeken is naar mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Het resultaat daarvan zijn drie bouwstenen: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. 

Gebouwde omgeving

De vertaling van de landelijke doelstellingen naar Zeeland betekent dat we, in de gebouwde omgeving, 101 Kton CO2-reductie moeten realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door isoleren, waarmee de warmtevraag daalt, door het gebruik van duurzame energie in plaats van aardgas, en door het gebruiken van duurzame installaties en producten.

Elektriciteit

De kern van de Zeeuwse aanpak voor hernieuwbare energie is inzetten op behoud, versterken en benutten van de kwaliteiten en waarden van de regio. Hiermee sluit de RES aan op bestaand omgevingsbeleid, geldende wetgeving en reeds aangewezen locaties. We zetten in op opschaling, vernieuwing en uitbreiding van bestaande, en voorziene, locaties. Daarnaast willen we als waterprovincie de kansen en mogelijkheden voor energie uit water optimaal onderzoeken en benutten.

Mobiliteit

Zeeland wil ook de CO2-uitstoot van mobiliteit verlagen met 49%. Daarvoor moet niet alleen het personenvervoer en het openbaar vervoer overstappen op duurzame brandstof of elektriciteit, maar ook moet er gekeken worden naar manieren om het goederentransport, de havens, binnenvaart en kust- en zeevaart, te verduurzamen. Er is een Zeeuws actieplan gemaakt waarbij ook de benodigde tank- en infrastructuur meegenomen is.

De volledige teksten van de bouwstenen zijn te lezen op: www.zeeuwsenergieakkoord.nl


containerhaven

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

containerhaven

Bouwstenen Regionale Energiestrategie

Samenwerkinsgplatform Zeeuws Energieakkoord publiceert de voorlopige bouwstenen van de Regionale Energiestrategie.

gedeputeerde De Bat en de heer De Ruijsscher in de examenruimte

Campagne eindexamenscholieren

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en voorzitter van de Economic Board Zeeland Eric de Ruijsscher deelden pennen uit aan CSW-leerlingen

slogan Campus Zeeland: omarm de toekomst

Advies Campus Zeeland aan formateur

Op 10 mei heeft Stuurgroep Campus Zeeland haar advies aan formateur Jo-Annes de Bat overhandigd.

leerlingen in het Centrum voor Techniek Terneuzen

De vakmannen en vakvrouwen van de toekomst hebben jou nodig!

Nieuwe campagne om vakmensen voor de klas te krijgen.