Living lab Het Zout

HZ University of Applied Sciences, gemeente Schouwen-Duiveland en middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee gaven op donderdag 15 november aanstaande het startsein voor hun gezamenlijk Living Lab ‘Het Zout’. ‘Het Zout’ is een unieke samenwerking waar bovengenoemde partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in co-creatie kennis ontwikkelen en oplossingen vinden voor actuele vraagstukken voor Schouwen-Duiveland op het gebied van water, voedsel en gezondheid. Bijzonder aan de samenwerking is de doorlopende leerlijn (vo-mbo-hbo-wo) die gecreëerd is en daarmee nieuw perspectief aan leerlingen en studenten biedt en mogelijk resulteert in startups en nieuwe banen. Met ‘Het Zout’ ontstaat er een unieke onderwijsomgeving op het gebied van de duurzame delta. 

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt in ‘Het Zout’ gewerkt aan onderzoek op het gebied van techniek, economie, planologie en bestuurlijke-juridische kwesties. Door met specialistische kennisinstellingen aan deze thema’s te werken ontstaat een completer onderzoeksresultaat waar ondernemers, bestuurders, maatschappelijke organisaties en inwoners mee geholpen worden. Ook ontstaat inzicht in de haalbaarheid van regionale innovaties en productvernieuwing. Door de koppeling van een doorlopende leerlijn op het gebied van duurzame deltakennis, ontstaat een voor Nederland unieke onderwijsomgeving voor studie- en afstudeerprojecten voor leerlingen die zich willen verdiepen in een duurzame deltaeconomie.

Bijdrage aan regionale circulaire economie

Het doel van het Living Lab is om innovaties te vinden, te testen en marktgeschikt te maken, als bijdrage aan de doelen uit ‘Tij van de Toekomst’ (de strategische visie van de gemeente Schouwen-Duiveland) die de gemeente heeft op het gebied van circulaire economie zoals energiebesparing, afvalvermindering en beter gebruik van reststroom. Daarnaast zorgt het lab er voor dat leerlingen en studenten in contact komen met Schouwen-Duiveland en de veelzijdige bedrijven die hier gevestigd zijn. Op deze manier draagt het lab ook bij aan uitdagingen die er zijn op de arbeidsmarkt in Schouwen-Duiveland. Tevens wordt door de betrokkenheid van ondernemers en overheden de sociaaleconomische agenda van overheden gevoed en biedt het lab  ondernemers  innovatiemogelijkheden die in de praktijk tot uitvoering zijn te brengen met nieuwe businesscases.

 

Onderzoeksthema’s

In het Living Lab staan momenteel drie onderzoeksthema’s centraal: kansen voor zilte-zoute-zoete teelten, toepassingen van zeewierteelt en impulsen vanuit het 4B-concept (Burgers, Bestuurders, Bureaucraten en Bedrijven) voor een snellere en gedragen besluitvorming door overheden.


Het laatste nieuws

Minister Van Engelshoven op werkbezoek in Zeeland

Minister Ingrid Van Engelshoven (OCW) bezocht op 9 en 10 december Zeeland.
Lees het artikel

Colsen uit Hulst meest innovatieve bedrijf van Zeeland

De Kamer van Koophandel heeft Colsen uitgeroepen tot meest innovatieve bedrijf van Zeeland.
Lees het artikel

Seaweed Harvest Holland wint Zeeuwse PioniersPrijs

De Publieksprijs is voor Coöperatie Zeeuwind.
Lees het artikel

The Big Smile wint Logistiek Prijs Zeeland

Tijdens het jaarlijks terugkerend congres van Zeeland Connect werd de Logistiek Prijs Zeeland 2018 uitgereikt.
Lees het artikel

Kennis en innovatienetwerken helpen elkaar verder

Op 20 november kwamen de Campus Zeelandnetwerken bijeen.
Lees het artikel

Living lab Het Zout

Op 15 november werd het startsein gegeven voor 'Het Zout'.
Lees het artikel

Zeeuws Energieakkoord ontvangt financiële steun

Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw ontvangt financiële steun van Campus Zeeland
Lees het artikel

KV Techniek wint Emergo 2018

KV Techniek is met haar robotlijn winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018.
Lees het artikel

Samenwerkingsplatform wil Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken

Op 5 november ondertekenden de Universiteit Gent en Campus Zeeland een intentieverklaring voor het Samenwerkingsplatform “Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken”.
Lees het artikel

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven