New Waves in 3 minuten

In Zeeland komen land en zee samen, wat geheel eigen uitdagingen met zich meebrengt. Zoals de zeespiegelstijging, het verzilten van de bodem en de beperkte beschikbaarheid van zoetwater. Maatschappelijke vraagstukken leiden in de context van dit deltagebied tot een specifieke invulling. Zoals de energietransitie, met de bouw en exploitatie van windparken op zee. Of de eiwittransitie, waaraan algen en wieren een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Op tal van gebieden zijn ingrepen nodig om een duurzame en veilige delta ook in de toekomst te garanderen. Dat vraagt nieuwe kennis, innovaties én executiekracht om tot opschaling te komen van activiteiten.

Water, energie en voedsel
Zeeland werkt al ruime tijd aan een gestructureerd antwoord op deze uitdagingen. Een commissie onder leiding van oud-premier Balkenende stelde in 2016 vast dat de Zeeuwse economie in een stroomversnelling kan komen als overheden, bedrijfsleven, ngo’s en kennisinstellingen samenwerken aan de Zeeuwse thema’s: water (veiligheid, kwaliteit, zoet en zout), energie (wind op zee, systeemintegratie met toepassing van waterstof) en voedsel (zowel uit de zee als zilte teelten op het land). Dit vormde de basis voor investeringen van kennisinstellingen, K&I-netwerken, overheden en organisaties als Impuls en Dockwize in juist deze thema’s in de afgelopen jaren in Zeeland.

In het onderstaande filmpje wordt in 3 minuten uitgelegd wat New Waves inhoudt. Wil je meer informatie, ga dan naar de website van Dockwize.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

The Food Challenge Bustour

The Food Challenge Bustour

HZ, Dockwize en Impuls Zeeland organiseren The Food Challenge Bustour: Een 12-uurs bootcamp voor ondernemers van de toekomst.

Havo-e: Onderweg naar een carrière in het onderwijs

Havo-e: Onderweg naar een carrière in het onderwijs

Bij Nehalennia draait de pilot Havo-educatie. Deze pilot is gericht op het enthousiasmeren van jongeren om richting het educatieve werkveld

HZ-studenten opnieuw heel tevreden

HZ-studenten opnieuw heel tevreden

In de Nationale Studenten Enquête geven de studenten HZ University of Applied Sciences op alle thema's een score die hoger ligt dan het land

OCW brengt bezoek aan Scalda

OCW brengt bezoek aan Scalda

Het bezoek van OCW begon 13 mei op het Pieter Zeeman Lyceum. Daar zijn de vertegenwoordigers in gesprek gegaan met docenten, coaches en best

Bekijk het archief