Nieuw boekje Fooddelta Zeeland

FoodDelta Zeeland, het innovatienetwerk van de Zeeuwse foodsector, heeft de plannen voor de toekomst op papier gezet: 7 nieuwe innovatiethema’s waar met alle deelnemers van het netwerk vorm aan wordt gegeven middels diverse projecten en initiatieven. In het nieuwe boekje dat is ontwikkeld wordt precies uitgelegd wat FoodDelta Zeeland is, wat de missie is van dit netwerk en hoe zij dat willen bereiken.

Paraplu in de ‘food’ keten

FoodDelta Zeeland wil hét overkoepelende netwerk zijn voor de Zeeuwse keten die we ‘food’ noemen. “Een ecosysteem”, zoals Johan Dourleijn, managing director FoodDelta Zeeland, het noemt, “waarbij iedere schakel van de keten van (economisch) belang is voor het vestigings- en werkklimaat van Zeeland: van bedrijven die de zaden of planten leveren, producenten die de teelt verzorgen, de verwerkingsbedrijven naar de retail en horeca tot aan de consument. Zeeland heeft het allemaal.”

Omgekeerd keten-denken

“Maar dan een omgekeerde keten. Bij FoodDelta Zeeland denken we vanuit de consument of vanuit de horeca of retail: de schakels aan het einde van de keten. Dat levert het meeste succes op, omdat je weet waar de behoefte ligt van de eindgebruiker. Doe je dat niet, dan kan het zo maar zijn dat je iets ontwikkelt alleen voor jezelf.” Welke informatie uit de verschillende schakels van de keten tot meerwaarde leidt wordt middels een haalbaarheidsonderzoek onderzocht. “Dit project, genaamd Slimme Ketensamenwerking, is een van de projecten uit het innovatieprogramma dat voor 2019/2020 op de agenda staat.”

De 7 innovatiethema’s

Alle projecten op de agenda van FoodDelta Zeeland geven invulling aan de innovatiethema’s van het netwerk. Een lijst van zeven thema’s die opgesteld zijn door de strategische business partners van FoodDelta Zeeland en door hen gezien worden als essentieel om de Zeeuwse foodketen gezond en aantrekkelijk te houden. “We moeten gezamenlijk actief invulling geven aan deze zeven thema’s om de concurrentiekracht van de Zeeuwse foodsector in stand te houden.”

Een voorbeeld van zo’n innovatiethema is Het verbinden en binden van medewerkers. “Op de agenda van de komende jaren staat project Groen Onderwijs. Hierin wordt bekeken hoe we het VMBO/MBO onderwijs zo kunnen vernieuwen dat het aansluit op het bedrijfsleven en de innovatieve ontwikkelingen die er spelen”. 

Meer living labs

Voor de uitvoering van het innovatieprogramma is het creëren van meer living labs een belangrijk aandachtspunt. “Living labs zijn experimenteerruimtes op locatie waarbinnen getest kan worden. Het is geen nagebootste omgeving, maar een fysieke, al aanwezige ruimte, waarbinnen een innovatiethema in de echte wereld wordt onderzocht en getest. De gemeente Schouwen- Duiveland heeft zo’n living lab. Hier leeft het probleem van verzilting van de grond; grond die steeds zouter wordt door bijvoorbeeld droogte en een veranderende zeespiegel. De verzilting van de grond en de beschikbaarheid van zoet water is een groot probleem onder boeren. En dus moeten er slimme manieren bedacht worden om dit probleem op te lossen of te omzeilen. Onderzoeken die gedaan worden, kunnen direct in de praktijk worden getest, in het living lab.

FoodDelta Zeeland wil meer thematische living labs inzetten en zoekt dus gemeentes die als partner hun bijdrage willen leveren door een innovatiethema te omarmen en hun locatie beschikbaar te stellen. En dat is niet alleen van belang voor het kunnen doen van onderzoek, het is net zo nuttig voor de gemeente zelf; een living lab is de uitgelezen kans om knelpunten of kansen die er zijn, direct op de juiste plek te laten uittesten.”

Samenwerken is versterken

Niet alleen het bedrijfsleven wordt uitgenodigd om deel te nemen: iedereen die een link met de foodsector heeft is van harte welkom. “Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, niet-gouvernementele organisaties, als iedereen bewust is wat er speelt en met elkaar in gesprek gaat, is er al waarde gecreëerd en is de eerste stap gezet. Wanneer je langs elkaar heen werkt, gaat er kracht verloren. Wanneer je projecten in samenwerking doet, kun je elkaar versterken. Er worden binnen de foodsector veel initiatieven georganiseerd, van klein tot groot en zowel regionaal en landelijk. Als FoodDelta Zeeland willen we losse initiatieven bundelen, partijen laten samenwerken en als één krachtig merk, onder de paraplu van FoodDelta Zeeland, naar buiten treden.

What’s in it for me

Geïnteresseerden vragen zich terecht af ‘what’s in it for me?’ Alle deelnemers van het netwerk, de bedrijven, kennisinstellingen, (semi)overheden die aansluiten bij FoodDelta Zeeland, vormen samen het netwerk: zij zíjn FoodDelta Zeeland. Samen vormen ze de community en bouwen ze aan de aantrekkingskracht en de groeikracht van de toekomst van de Zeeuwse foodsector. Zij co-creëren, werken samen en geven op die manier richting aan hun eigen toekomst binnen de sector. Dát is de meerwaarde van het deelnemen aan het netwerk.”

FoodDelta Zeeland boekje

In het nieuwe FoodDelta Zeeland boekje is naast een algemene uitleg ook het programma van 2019 opgenomen. Download het boekje hier.

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

CSW, Mondia Scholengroep en Scalda slaan handen ineen

CSW, Mondia Scholengroep en Scalda slaan handen ineen

Op 22 november tekenen de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), Mondia Scholengroep en Scalda een intentieverklaring om met ingan

Praktijkopleidingen bij bedrijven

Praktijkopleidingen bij bedrijven

Vanwege de grote vraag naar personeel kunnen bedrijven en instellingen nauwelijks wachten om goed geschoolde mensen aan te nemen.

Nemag wint Emergo Innovatieprijs

Nemag wint Emergo Innovatieprijs

Nemag uit Zierikzee is de winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2019 met hun innovatieve

congres ‘Zeeland Competent’ in januari

congres ‘Zeeland Competent’ in januari

Provincie draagt 10.000 euro bij aan congres voor Loopbaanadvies en -begeleiding.