Porthosgebouw voor UCR opleiding Engineering

University College Roosevelt (UCR) is met de gemeente Middelburg tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het voormalige Porthospand aan de Sint Sebastiaanstraat in Middelburg. UCR gaat in het pand onderwijs voor de nieuwe opleiding Engineering geven. Naar verwachting wordt het pand aan het begin van collegejaar 2020 – 2021 in gebruik genomen.

Met de introductie van Engineering is er behoefte aan onderwijs- en practicumruimten. Deze worden in het Porthos-gebouw gerealiseerd.

Bij ingebruikname van het Porthos-gebouw krijgt het pand een nieuwe naam die aansluit bij de naam Roosevelt zoals nu al het geval is bij de huidige panden van UCR (Franklin, Eleanor, Theodore, Elliott).

Het Engineering programma is mede mogelijk gemaakt met gelden uit de Regio Deal waarmee met bijdragen van Rijk, provincie en gemeente regionale vraagstukken in samenhang worden opgepakt.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Met Campus Zeeland werken we al een aantal jaar toe naar het vergroten van de innovatiekracht van de regio en het realiseren van de Bèta Campus. Het Joint Research Center vormt straks de plek waar mbo-, hbo- en wo-studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek gaan doen. Daar horen ook onderwijsprogramma’s bij in de hele onderwijskolom. De komst van het nieuwe Engineering programma van UCR is een belangrijke volgende stap op weg naar een stevige kennis- en onderwijsstructuur die aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven!”

Wethouder Chris Dekker: “Ik ben blij dat we voor het Porthosgebouw opnieuw een maatschappelijke bestemming hebben gevonden. Het gebouw biedt ruimte voor UCR om Engineering vorm te geven en zal naar ik verwacht een krachtige impuls geven aan Middelburg als studentenstad.”

UCR directeur-bestuurder Jorrit Snijder: “Met het nog bredere aanbod aan vakken Engineering versterken we het fundament onder UCR, kunnen we onze studenten nog meer keuzemogelijkheden bieden om hun studie zelf vorm te geven en geven we invulling aan onze opdracht om bijdragen te leveren aan regionale opgaven op het gebied van water, energie en voedsel.”


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Bestuurders UGent en Campus Zeeland bijeen

Bestuurders UGent en Campus Zeeland bijeen

Zij ontmoetten elkaar op 23 januari 2020 in Middelburg.

Zeeuws onderzoek naar regionale energietransitie

Zeeuws onderzoek naar regionale energietransitie

Hoe denken Zeeuwse gemeenten, energie-coöperaties en boeren over de overstap naar hernieuwbare energie, en welke afwegingen maken ze daarbij

Voorbereiding platform Deltavraagstukken

Voorbereiding platform Deltavraagstukken

Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt € 150.000 beschikbaar voor de voorbereiding van de realisatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

Porthosgebouw voor UCR opleiding Engineering

Porthosgebouw voor UCR opleiding Engineering

University College Roosevelt (UCR) is met de gemeente Middelburg tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het voormalige Porthospand