Scalda verwerft 2 miljoen euro voor innovatieve samenwerkingsprojecten in Zeeland

leerling in de praktijk

Het Ministerie van OCW stelt vanuit het Regionaal Investeringsfonds Mbo een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor een drietal door Scalda ontwikkelde projecten. Met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee, het Participatielab Zeeland en de Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen geven Scalda en haar samenwerkingspartners een belangrijke impuls aan de economische en sociale ontwikkeling van Zeeland.

In de brief waarin de toekenning van de middelen voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee wordt aangekondigd, prijst de beoordelingscommissie “de voortvarendheid waarmee Scalda deze uitdaging heeft opgepakt”. De door Scalda ingebrachte projecten zijn positief beoordeeld op alle criteria; verbetering aansluiting
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, samenwerking en draagvlak in de regio, uitvoerbaarheid en haalbaarheid, duurzaamheid en financiering.

Schone motor voor de Zeeuwse economie: Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee

Scalda zet zich in voor het realiseren van sterk en expliciet waarde(n)vol onderwijs. Onderwijs dat waarde toevoegt voor studenten, voor werkgevers en voor de Zeeuwse economie en samenleving. Eén van de pijlers onder de Zeeuwse economie is de energiesector, die zich bevindt in een transitie naar duurzame energiebronnen. In Zeeland wordt deze transitie in belangrijke mate ingezet in de vorm van offshore windparken, die voor de kust van Walcheren gebouwd worden. Daarmee ontwikkelt Zeeland zich tot een belangrijk centrum van expertise en werkgelegenheid in deze sector. Binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap heeft Scalda een ‘ecosysteem’ gevormd waarin 25 partners samenwerken aan één gedeeld doel: het werven en opleiden van vakmensen voor de
offshore windsector. De door Scalda ontwikkelde opleidingsmodules, die als eerste in Nederland zijn gecertificeerd door de Global Wind Organisation, leiden mbo-studenten én vakmensen die bijvoorbeeld al in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek of  maintenance werkzaam zijn op tot professionals die een sleutelrol gaan vervullen in de energietransitie.
Meer informatie over dit traject: Veronique van de Reijt, directeur Maritiem, ICT en Techniek

Niemand aan de kant: Participatielab Zeeland

Als grootste onderwijsinstelling en enige brede, algemeen toegankelijke roc in de regio draagt Scaldaeen grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, vaak met betrekking tot issues met een brede impact op de economie en de samenleving. Scalda neemt die verantwoordelijkheid serieus, juist ook daar waar het gaat om jongeren én volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Om de groei van de Zeeuwse economie en de sociale cohesie van de Zeeuwse samenleving te borgen, is het van belang dat passende oplossingen worden gevonden om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het arbeidsproces. In het Participatielab Zeeland werkt Scalda samen met de arbeidsontwikkelbedrijven De Zuidhoek en Orionis, gemeente Schouwen-Duiveland en de Walcherse gemeenten om kwetsbare medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten  integreren in het arbeidsproces. Voor deze groep ontwikkelt Scalda een specifiek op de doelgroep toegesneden bbl-variant van de Entree-opleiding (mbo niveau 1). De medewerkers leren en werken op werkleerlocaties in bedrijven en instellingen in de sectoren techniek, groen, horeca en dienstverlening. Ze worden daarbij intensief en op maat begeleid door een team van docenten, coaches en werkbegeleiders. Het doel is om de medewerkers met minimaal een niveau 1 diploma te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Meer informatie over dit traject: Dick Hoogstrate, directeur Educatie

Toekomstbestendig onderwijsaanbod: Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

Een belangrijk doel van Scalda is het duurzaam aanbieden van een zo breed mogelijk palet aan mboopleidingen in Zeeland. In de Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen werkt Scalda samen met 23 werkgevers, de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst en Provincie Zeeland aan het opzetten van een geïntegreerd en duurzaam systeem van praktijkroutes in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Het traject is van belang om de economie in ZeeuwsVlaanderen een impuls te geven en de leefbaarheid van de regio te borgen. De praktijkroute is een variant op de bol-opleiding waarin de student vanaf de allereerste dag op de werkvloer meewerkt en leert. Coaches en docenten geven begeleiding en verzorgen onderwijs op de werkvloer. Met de praktijkroutes borgt Scalda een divers en duurzaam onderwijsaanbod voor de regio, van mbo niveau 2 tot en met 4, in de sectoren die worden bediend door opleidingen als commerciële en zakelijke dienstverlening, horeca, recreatie, groen, logistiek en ict. De praktijkroutes worden gekenmerkt door maatwerk, praktijkgestuurd leren, zelfsturing door de studenten en een goede aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.
Meer informatie over dit traject: Eric Kerckhaert, directeur Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid

Het Regionaal Invensteringsfonds Mbo

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs. Om dit te bewerkstelligen, is het voor mbo-instellingen noodzakelijk om nauw samen te werken met bedrijven. Dit vraagt van beide partijen veel aandacht. Daarom riep het kabinet in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven.


leerling in de praktijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

“Zeeland bouwt aan technische kennis”

“Zeeland bouwt aan technische kennis”

Kom naar de onthulling van de bouwtekeningen van het Joint Research Center op 2 juli

Impressie van het Jobfestival 2019

Week van de arbeidsmarkt

Er zijn volop banen in Zeeland. Tijdens de Week van de Zeeuwse arbeidsmarkt kon iedereen kennismaken met deze banen en bedrijven.

Deelnemers aan het werk tijdens de workshop

In 5 stappen naar een toekomstbestendig netwerk

Terugblik netwerkbijeenkomst kennis- en innovatienetwerken

bouwmaterialen van het gebouw van RWS werden gebruikt voor een nieuw gebouw van Emergis

Steun voor netwerk circulair bouwen

Kennis en Innovatienetwerk Circulair Bouwen bundelt krachten en deelt kennis.