Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen – Nederland

Het gezamenlijke onderzoeksprogramma Deltavraagstukken UGent – Campus Zeeland is de derde fase van de Bèta Campus Zeeland. Dit is de volgende stap voor de samenwerking tussen Campus Zeeland en UGent. Op de Top Vlaanderen-Nederland van 2018 is deze samenwerking door de beide regeringen onderschreven wat is bekrachtigd tijdens de Top van 4 november 2020. De Vlaams-Nederlandse delta vormt een unieke regio met groot onderscheidend vermogen om onderzoek en onderwijs op de thema’s water, energie en voedsel innovatieve oplossingen te genereren. Dit is van belang voor de maatschappelijke wereldwijde uitdaging als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Met een gerichte onderzoeksagenda gaat de Vlaams-Nederlands samenwerking UGent-Campus Zeeland de uitdaging aan om via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek de veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta te behouden en deze klimaatbestendig te maken. Binnen het programma is sociale innovatie een belangrijk element binnen de aanpak. Alfa- en gammawetenschappers zullen samen met bèta-wetenschappers integraal en gelijktijdig deel uitmaken van onderzoek om het maatschappelijk draagvlak te realiseren. Een belangrijke stap om dit te bereiken is het opzetten van een experimentele en digitale proeftuin(en) waarbij vanuit de bestaande kennis nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De proeftuin vormt het ideale platform waarbij instellingen, bedrijven, NGO’s, overheden en leerlingen/studenten/ burgers met elkaar in gesprek gaan om ideeën en best practices te delen, en om samen en vanuit gedeelde waarden breed gedragen oplossingen te vinden en in de wenselijke richting te bewegen.

Momenteel wordt -als onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen- gewerkt aan de realisatie van een Delta Kenniscentrum in Zeeland. De Vlaams-Nederlandse samenwerking komt hierdoor in een nieuw perspectief te staan. Insteek is om de inhoud, werkwijze en netwerken die in de samenwerking Campus Zeeland - UGent vanaf eind 2018 is opgebouwd, optimaal door te ontwikkelen en aan te bieden als bouwsteen voor het onderzoeksprogramma van het Delta Kenniscentrum. Volgens de huidige plannen zullen de projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden die ontwikkeld zijn binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking onderdeel worden van het onderzoeksprogramma van het DKC. Naar verwachting leidt dit tot versterking van de programma’s en de samenwerking ook met Vlaanderen.

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Edward Nieuwenhuis wordt de nieuwe Dean van UCR

Edward Nieuwenhuis wordt de nieuwe Dean van UCR

Per 1 januari 2023 volgt hij Bert van den Brink op.

Zeeland krijgt een praktijklab duurzame waterstof

Zeeland krijgt een praktijklab duurzame waterstof

Scalda- en HZ-studenten en mensen, die zich willen bij- of omscholen, krijgen in het lab les over duurzame waterstof.

Campus Zeelandlunch bij Dockwize groot succes

Campus Zeelandlunch bij Dockwize groot succes

Meer dan 60 mensen waren aanwezig.

Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen – Nederland

Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen – Nederland

Het programma ‘Circulaire Industrie’ binnen het onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen – Nederland ontvangt subsidie van € 195.000

Bekijk het archief