Vlaams-Nederlands onderzoek op Top

Op woensdag 4 november is tijdens de digitale Vlaams Nederlandse Top door de ministers Crevits en Van Engelshoven gesproken over het wetenschaps- en onderzoeksbeleid. Een belangrijk thema, omdat recent besloten is een Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie te realiseren. Dit was één van de adviezen uit het rapport Wind in de Zeilen in Zeeland van adviseur Bernard Wientjes aan de gezamenlijke opdrachtgevers: Rijksoverheid, Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. Vlaanderen werkt daarnaast hard aan initiatieven als Marine@UGent, Ocean Health en Building with nature in het Sciencepark in Oostende.

Top 2018
Op de Top van 2018 in Middelburg ondertekenden Campus Zeeland en UGent een intentieverklaring, samen met de ministers van Onderwijs in Vlaanderen en Nederland en de ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en Infrastructuur en Waterstaat. Ze spraken af dat de initiatiefnemers gezamenlijk onderzoek en onderwijs zullen bevorderen op het gebied van Deltavraagstukken als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Sinds 2018 is er veel tot stand gebracht. De ministers Crevits en Van Engelshoven namen met tevredenheid kennis van de inmiddels tussen de beide kennispartijen afgesproken gezamenlijke onderzoeksagenda. In deze agenda staan drie icoonprojecten centraal: innovatieve waterkerende landschappen, circulaire industrie met de North Sea Port Area als proefgebied en duurzame ontwikkeling van offshore infrastructuur. Volgens de ministers passen deze projecten bij de nadere invulling van het Delta Kenniscentrum en de ontwikkelingen in Vlaanderen.

De ministers hebben toegezegd te onderzoeken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de voorstellen. Ze bevestigen de betrokkenheid van beleidsdomeinen uit Vlaanderen en Nederland die op initiatief van UGent en Campus Zeeland samen zullen worden gebracht met alle betrokken kennisinstellingen.

De voorzitter van Campus Zeeland en onderwijs gedeputeerde, Harry van der Maas, kijkt met alle betrokken kennisinstellingen met vertrouwen uit naar verdere samenwerking met UGent en alle partijen in Nederland en Vlaanderen die de kennisinfrastructuur van Zeeland en de economische effecten daarvan kunnen versterken.

Lees hier meer over de Vlaams Nederlandse samenwerking Deltavraagstukken

Download hier het onderzoeksprogramma

Lees de slotverklaring

Lees het artikel op de website van onze partner UGent


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Uitreiking  Emergo online

Uitreiking Emergo online

Online uitreiking Zeeuwse Innovatieprijs Emergo live te volgen op 26 november.

Subsidie voor Zeeland Connect

Subsidie voor Zeeland Connect

Campus Zeeland ondersteunt Zeeland Connect voor de verdere ontwikkeling van het netwerk en uitvoering van de logistieke visie.

Subsidie voor Circulair Bouwen

Subsidie voor Circulair Bouwen

Campus Zeeland steunt kennis- en innovatienetwerk Circulair Bouwen om binnen de bouwsector ervaringen en kennis te delen.

Vlaams-Nederlands onderzoek op Top

Vlaams-Nederlands onderzoek op Top

Het gezamenlijk onderzoeksprogramma van Universiteit Gent en Campus Zeeland stond op de agenda van de Top Vlaanderen-Nederland.

Bekijk het archief