Oprichting Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken in zicht

De afgelopen jaren is veel expertise opgebouwd over de relatie tussen zee, verzilting, voedsel en de relatie tussen water en energie. Vraagstukken kunnen echter niet door een partij opgelost worden. Wat nog ontbreekt is een gezamenlijk onderzoeks- (en onderwijs) programmering gericht op de Delta-uitdagingen. Het is van belang om krachten en expertise te bundelen. Daarom wordt er de komende tijd gewerkt aan de realisatie van het Samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken (werktitel).

Tijdens de Top Vlaanderen – Nederland in november 2018 hebben UGent en Campus Zeeland de intentie ondertekend om krachten en financiering te bundelen en een gezamenlijk grensoverschrijdend samenwerkingsplatform Deltavraagstukken te realiseren. UGent en Campus Zeeland zijn de kartrekkers. Namens de betrokken partijen ontvangt de HZ subsidie ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie van het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken.

Met de realisatie van het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken krijgt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven verder vorm; ook grensoverschrijdend. Het platform brengt aanwezige kennis bij elkaar met een gezamenlijke programmering- en uitvoering van onderzoek rond de genoemde grote vraagstukken.

Met Campus Zeeland werken we fasegewijs aan de realisering van de Bèta Campus Zeeland. De basis voor de eerste fase (Joint Research Center) en de tweede fase (onderwijs curriculum UCR Engineering) is in gang gezet. De derde fase van de Bèta Campus is het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken. Het is nu aan de betrokken partijen om dit verder vorm te geven.

 

Lees hier het artikel in de PZC

Lees hier het artikel van Omroep Zeeland

 


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Bestuurders UGent en Campus Zeeland bijeen

Bestuurders UGent en Campus Zeeland bijeen

Zij ontmoetten elkaar op 23 januari 2020 in Middelburg.

Zeeuws onderzoek naar regionale energietransitie

Zeeuws onderzoek naar regionale energietransitie

Hoe denken Zeeuwse gemeenten, energie-coöperaties en boeren over de overstap naar hernieuwbare energie, en welke afwegingen maken ze daarbij

Voorbereiding platform Deltavraagstukken

Voorbereiding platform Deltavraagstukken

Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt € 150.000 beschikbaar voor de voorbereiding van de realisatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

Porthosgebouw voor UCR opleiding Engineering

Porthosgebouw voor UCR opleiding Engineering

University College Roosevelt (UCR) is met de gemeente Middelburg tot overeenstemming gekomen over de aankoop van het voormalige Porthospand