Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2019

omslag voortgangsrapportage Campus Zeeland 2019 1

De voortgangsrapportage 2019 geeft inzicht in de stand van zaken rondom de 3 pijlers: Bèta Campus, Kennis en Innovatienetwerken en  Onderzoek en onderwijs.

Bij de Bèta Campus zijn grote sprongen gemaakt: De onderhandelingen en voorbereidingen rondom het Joint Research Center (JRC) hebben geleid tot het gezamenlijk ondertekenen van de plannen om het JRC daadwerkelijk te gaan bouwen. Ook het Engineering Department bij University College Roosevelt staat in de startblokken, er begint dit jaar zelfs al een pioniersgroepje studenten. Ook voor het beoogde samenwerkingsplatform Deltavraagstukken lopen onderzoeken en gesprekken. De verkenningsfase is afgerond en beoogde partners en belanghebbenden zijn zeer positief over het te vormen platform.

Bij  de Kennis en Innovatienetwerken zijn 3 kennisnetwerken ondersteund om zich verder te ontwikkelen:

  • eHealth, gericht op technologische innovatie in de zorg;
  • Circulair Bouwen, krachten bundelen en de reeds opgedane kennis vastleggen en delen met Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden
  • Fieldlab Zephyros,  gericht op de operation & maintenance fase van offshore windparken.

Netwerkbijeenkomsten, zowel van netwerken als vanuit Campus Zeeland blijken in een behoefte te voorzien en dragen bij aan de versterking van de netwerken en onderlinge contacten.

Onderzoek en Onderwijs boekte successen bij het groen onderwijs dat na het verdwijnen van Edudelta is ingebed in Scalda (mbo) en Pontes Scholengroep (vmbo). Twee kwartiermakers (onderwijs en onderzoek) hebben hun advies uitgebracht. In het project Samenwerken in de Groene Delta zijn, naast het onderwijs ook ZLTO en Fooddelta Zeeland betrokken om zo het groene onderwijs verder te ontwikkelen.
De drie scholen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zijn ondergebracht in een stichting en werken nauw samen om het teruglopende aantal leerlingen het hoofd te kunnen bieden. Er loopt tevens een onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingaantallen per VO-locatie in Zeeland, tot aan 2030.
Voor de doorontwikkeling van het maritiem onderwijs zijn de eerste gesprekken gevoerd.

 

Lees hier de volledige voortgangsrapportage.


omslag voortgangsrapportage Campus Zeeland 2019 1

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Cofinanciering voor praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

Cofinanciering voor praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

Scalda ontvangt cofinanciering voor de ontwikkeling van praktijkroutes mbo in Zeeuws-Vlaanderen.

Subsidie voor Energy Port Zeeland

Subsidie voor Energy Port Zeeland

De Provincie Zeeland stelt € 50.000 beschikbaar voor het Kennis- en Innovatienetwerk.

Gezamenlijke brief aan minister van OC&W

Gezamenlijke brief aan minister van OC&W

Provincie, gemeenten en voortgezet onderwijs sturen gezamenlijke brief aan minister van OC&W

Informatiesessie ‘ Zeeland in Stroomversnelling’

Informatiesessie ‘ Zeeland in Stroomversnelling’

Op 25 september was er een succesvolle informatiesessie voor de subsidieregeling “Zeeland in Stroomversnelling”