Zeeuws onderzoek naar regionale energietransitie

Deze week werd bekend gemaakt dat NWO en Provincie Zeeland gezamenlijk vier ton beschikbaar stellen voor onderzoek naar regionale energietransitie. Hoe denken Zeeuwse gemeenten, energie-coöperaties en boeren over de overstap naar hernieuwbare energie, en welke afwegingen maken ze daarbij? Dat is het onderwerp van een nieuw onderzoek naar de regionale energietransitie dat  het University College Roosevelt in Middelburg de komende jaren samen met de Universiteit Utrecht zal uitvoeren. Andere partijen in het onderzoek zijn de provincie Zeeland, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), energiecoöperatie Zeeuwind en installatiebedrijf Saman Groep.

Het Klimaatakkoord bepaalt dat een groot deel van de hernieuwbare energie decentraal zal worden opgewekt en in handen moet komen van burgers, boeren en bedrijven. ‘In deze studie onderzoeken we de manier waarop Zeeuwse gemeenten, energie-coöperaties en boeren betrokken zijn bij de besluitvorming daarover en welke afwegingen ze daarbij maken’, aldus projectleider Herman Lelieveldt van het University College Roosevelt. ‘Zo is nu eigenlijk nog niet goed bekend waarom landbouwers al dan niet besluiten om zelf energie te gaan opwekken en is het interessant om na te gaan hoe dit te combineren valt met de overgang naar de kringlooplandbouw.’ Het Zeekraal-project gaat daarvoor onder andere de motieven en ervaringen in kaart brengen van boeren in Zeeland – een regio met 120.000 ha landbouwgrond en bijna 3000 boerderijen.

Voor het onderzoek is drie ton beschikbaar gesteld door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier; de resterende ton komt voor rekening van de provincie Zeeland. De uitkomsten van het onderzoek zullen via workshops en toolkits worden gebruikt om de participatie van gemeenten, coöperaties en boeren in de regionale energietransitie te versterken.

Het onderzoek sluit goed aan bij de plannen van Campus Zeeland voor het inrichten van een grensoverschrijdend kennis en innovatiecentrum voor Deltavraagstukken, waar water, energie en voedsel op integrale wijze worden bestudeerd. De sociaal maatschappelijke aspecten zijn daarbij van groot belang.

Campus Zeeland is zeer verheugd met de steun voor dit onderzoek in Zeeland.


Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet.

Aanmelden nieuwsbrief

Het laatste nieuws

Subsidie Stichting FoodDelta Zeeland

Subsidie Stichting FoodDelta Zeeland

Fooddelta krijgt subsidie voor versterking van de economische structuur.

Steun voor  Hospitality pact

Steun voor Hospitality pact

TOZ, HZ, Scalda en kenniscentrum Toerisme werken samen aan uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Subsidie voor Dockwize

Subsidie voor Dockwize

Provincie Zeeland verleent € 180.000 voor het meerjarenplan 2020-2023 ‘Dockwize: Your innovation hub’.

les geven in Zeeland

Nieuw platform LesgeveninZeeland

Samenwerking van het Zeeuwse onderwijs om studenten, zij-instromers en ervaren leerkrachten en docenten te werven