Ecosysteem Campus Zeeland

Ecosysteem Campus Zeeland

Concreet werkt Campus Zeeland aan drie hoofdthema’s: Onderwijs & Onderzoek, Bèta Campus en Kennis & Innovatienetwerken. Deze drie thema’s staan niet op zich; samen vormen ze het Ecosysteem Campus Zeeland:

 

Toelichting (van beneden naar boven):

  • De basis ligt in de drie kernsectoren water, energie, voedsel en de overige belangrijke economische sectoren in Zeeland.
  • Die basis kent een relatief stevige kennis- en onderwijsinfrastructuur (laag 2).
  • Versterking van de drie kernsectoren vindt plaats via de programma’s van de Bèta Campus en het Samenwerkingsplatform/kennis- en innovatiecentrum Deltavraagstukken Vlaanderen – Nederland. Daarnaast wordt ook samengewerkt met instellingen en experts van elders (nationaal en internationaal) die ons ondersteunen om onze ambities te realiseren. (laag 3)
  • De K&I-netwerken zijn het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Zij vormen de basis voor de bovenste laag. (laag 4)
  • Die bovenste laag wordt gevormd door de belangrijke sectoren in Zeeland, waarbij een aantal sectoren ook fieldlabs, living labs,  experimenteergebied of samenwerkingsverbanden kennen.