Partner worden?

Campus Zeeland werkt met draagkracht in de Zeeuwse samenleving. Daarbij worden partners gezocht uit de drie O’s. Ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden zullen samen Campus Zeeland moeten vormgeven en uitbouwen. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kunnen op diverse niveau’s participeren in Campus Zeeland:

  • Partner worden van en investeren in onderzoek- en onderwijsprogramma’s die met ondersteuning van Campus Zeeland worden opgezet
  • Deelnemen aan kennis- en innovatienetwerken
  • Studenten onderzoekskansen en praktische mogelijkheden bieden
  • Campus Zeeland uitdragen in netwerken en bij zakenrelaties

Wilt u participeren in Campus Zeeland of kunt u op een andere manier bijdragen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de stuurgroepleden.