Havenindustrie & logistiek

Na Rotterdam en Amsterdam vormen de havens van Zeeland Seaports de derde haven van Nederland. De Zeeuwse havens zijn gespecialiseerd in het overslaan van droge bulk, natte bulk, RoRo, containers en stukgoed. Voor houtproducten is Zeeland zelfs de belangrijkste haven van Europa.

De Zeeuwse havens zijn een logistiek knooppunt van formaat. Goederen komen binnen over het water, het spoor, de weg of via buisleidingen. Ze worden tijdelijk opgeslagen of bewerkt en vervolgens weer doorgezonden naar een klant. Een complex proces waarin alles draait om een vlotte en efficiënte afhandeling. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen werken dagelijks samen aan diverse projecten om de logistieke sector te vergroten en de efficiëntie te verhogen. Bedrijven die samen goederenvervoer per spoor regelen, een ondergronds buizenstelsel waarmee gebruik gemaakt kan worden van elkaars reststromen en papierloos varen in de binnenvaart. Het zijn slechts een paar voorbeelden waaruit blijkt dat er in Zeeland hard gewerkt aan samenwerking en innovatie in de logistiek. Daarnaast gaat veel aandacht naar het vergroenen van de industrie.

Campus Zeeland heeft als speerpunt om bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden te verbinden. Zo kunnen studenten in een vroeg stadium meedenken in innovatieve oplossingen en met deze praktijkervaring goed doorstromen naar het bedrijfsleven.

Netwerken die binnen water en energie opereren:

containers worden van een binnenvaartschip gelost

Zeeland Connect

 

Netwerken