Water & energie

Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Door de jaren heen hebben we in Zeeland veel kennis opgebouwd als het gaat om veiligheid en kwaliteit van het water. We zorgen ervoor dat het water schoon blijft, dat we bij hevige neerslag zo min mogelijk wateroverlast ondervinden en dat er voldoende zoet water is voor de landbouw. Samen met het Rijk zorgen we ervoor dat dijken en dammen voldoende veiligheid bieden én goed passen in het Zeeuwse landschap.

Met het land in zee is Zeeland dé proeftuin voor vernieuwende duurzame energie en waterveiligheidsconcepten. Zo halen we in Zeeland energie uit de maan, door het getij. De getijdencentrale in de Oosterscheldekering en de bouw van het Tidal Technology Center in de Flakkeese Spuisluis illustreren het experimenteergebied door het combineren van energietransitie, ecologie, waterkwaliteit, economie en waterveiligheid.

De Zeeuwse havens kunnen een cruciale rol spelen bij de aanleg en exploitatie van windmolenparken op zee. De leidende rol van Zeeland krijgt een extra impuls door de gunningen van de nieuwe windparken voor de (Nederlandse) kust. Het Centre of Expertise Wind op Zee en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap passen bij uitstek in Zeeland, op ons land in zee. Kortom, de Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid staan klaar om de offshorebedrijven te faciliteren. 

 

Netwerken die binnen water en energie opereren: 

 

windmolenpark op zee zonnepanelen oude gebouw RWS Terneuzen windmolens op zee in aanbouw
Zephyros Zeeuws Energieakkoord Circulair Bouwen Energy Port Zeeland Centre of Expertise Water & Energy

 

 

Netwerken