Een Zeeuwse Bèta Campus Zeeland

Een Zeeuwse Bèta Campus Zeeland

Wat is Bèta Campus Zeeland?
Bèta Campus Zeeland is het uithangbord voor Campus Zeeland. We geven hiermee een impuls aan het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Bèta Campus Zeeland richt zich op de sectoren die kenmerkend zijn voor Zeeland: water, energie en food. Onze provincie vormt een uitdagende proeftuin voor deze thema’s. Door de koppeling tussen onderzoek en praktijk verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Dat versterkt de Zeeuwse economie. We positioneren Zeeland internationaal als living lab, want hier studeert men door ervaring op te doen in de praktijk.

Bèta Campus Zeeland wordt fasegewijs ontwikkeld. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences én instituten van buiten Zeeland.

 
Fase 1: Joint Research Center
Een eerste mijlpaal is de realisatie van het Joint Research Center. Dat is dé plek waar studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek gaan doen. Zo ontstaat een nieuwe motor voor kennis en innovatie. Het is de bedoeling dat de laboratoria in 2020 gereed zijn.

Het Joint Research Center (JRC) wil een inspirerende en state of the art werkomgeving bieden aan studenten en onderzoekers die met deze vragen aan de slag gaan. De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Op die manier is het JRC het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven.

Fase 2: Nieuwe tracks
Een volgende stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt op het gebied van Engineering en Innovation. Ook HZ University of Applied Sciences en Scalda zullen de opleidingsprogramma’s verder aanscherpen en de bestaande Centres of Expertise uitbouwen. Scalda onderzoekt mogelijkheden voor crossovers tussen opleidingen in de groene sector en techniekopleidingen. Zo ontstaat een samenhangend pakket van opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie en bij onze economische sectoren.

 De inrichting van deze nieuwe studierichtingen maakt het mogelijk om verrassende cross-overs te maken. Dit leidt niet alleen tot vernieuwend onderwijs, het maakt Zeeland in brede zin een aantrekkelijke partner voor ondernemers en universiteiten.

Fase 3: Samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken
Met de realisatie van het Samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken krijgt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven verder vorm; ook grensoverschrijdend. Verzilting en periodes van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. De vraagstukken van de Delta kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom van groot belang om krachten en expertise bundelen.

Er is in Zeeland en Vlaanderen veel expertise opgebouwd over de relatie tussen zee, verzilting en voedsel en de relatie tussen water en energie. In de grensregio bestaan al veel bilaterale banden tussen onderwijs- en onderzoeksinstituten, overheden en organisaties. Wat nog ontbreekt, is een gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsprogramma gericht op de Delta-uitdagingen. Er is een breed gedragen ambitie om krachten en financiering te bundelen. Dat gebeurt in het samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken. Het platform brengt aanwezige kennis bij elkaar met een gezamenlijke programmering en uitvoering van onderzoek rond de genoemde grote vraagstukken.

 

 

 

 

 

Het laatste nieuws

Living lab Het Zout

Op 15 november werd het startsein gegeven voor 'Het Zout'.
Lees het artikel

Zeeuws Energieakkoord ontvangt financiële steun

Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw ontvangt financiële steun van Campus Zeeland
Lees het artikel

Nieuw mbo-portal KiesMBO.nl

Minister van Engelshoven lanceert nieuw mbo-portal KiesMBO.nl
Lees het artikel

KV Techniek wint Emergo 2018

KV Techniek is met haar robotlijn winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018.
Lees het artikel

Wat is Campus Zeeland?

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven