Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

In kennis- en innovatienetwerken komen bedrijven en kennisinstellingen samen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen zo de basis voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. Dat stimuleert vernieuwing. De netwerken zorgen ervoor dat onderzoek en onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Binnen een aantal kernsectoren bestaan al langere tijd robuuste samenwerkingsverbanden. Denk aan Smart Delta Resources en Zeeland Connect.

In 2017 kregen ook deze netwerken steun van Campus Zeeland:

Het Schelde Industrial Safety Network ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen verder te versterken. Na deze impuls kan het netwerk op eigen kracht functioneren. Het Safety Network wil kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van industriële, maritieme en ondergrondse veiligheid versterken. Het gaat hierbij om veiligheid voor personen, de organisatie en de omgeving. 

Binnen de toeristische sector werd al volop samengewerkt. Om het organiserend vermogen verder te versterken, is nu het K&I-netwerk Toeristische Uitvoeringsalliantie / Toeristisch Ondernemend Zeeland (TUA/TOZ) opgericht. Dit netwerk richt zich niet alleen op grote spelers in de sector, maar ook op kleine familiebedrijven. Op die manier kan innovatie in alle lagen van de recreatiesector plaatsvinden. Provincie Zeeland stelt € 19.075 beschikbaar om daarbij te helpen.

Het kennis- en innovatienetwerk Centre of Expertise Water & Energy ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een (inter)nationale verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema energie uit wind en water binnen de sectoren Water & Energie en Havens & Logistiek. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van de winning van energie uit wind en water te versterken.

Het kennis- en innovatienetwerk de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen te versterken. Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema circulaire economie binnen de sectoren Havens & Logistiek, Toerisme en Water & Energie.

 

 Subsidieregeling

Er is de subsidieregeling die het mogelijk maakt om aanvragen in te dienen voor subsidie voor Kennis- & Innovatienetwerken in het kader van Campus Zeeland. Bent u actief betrokken bij een netwerk in de kernsectoren voor de toekomst van Zeeland:
      - Havens & logistiek   - Water & Energie   - Agro & Food   - Toerisme   -  Zorg

en wenst u meer informatie, neem dan contact op met:

Nathalie Goedhart: nathalie@add-vision.nl, 06 - 28946634

Marjolijn Sponselee: marjolijn@add-vision.nl, 06 - 15963099

Het laatste nieuws

MBO Deltalab en Tidal Technology Center krijgen financiële impuls

Wind op zee en getijdenenergie zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie; deze sectoren passen prima bij het DNA van in Zeeland. Met extra trainings- en onderzoeksfaciliteiten zorgen we ervoor dat scholen en bedrijven klaar zijn voor de toekomst.
Lees het artikel

Regeling Kennis- en Innovatienetwerken verlengd

In 2017 maakten verschillende netwerken gebruik van de regeling, voor het opstarten maar ook voor doorontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de succesvolle subsidieregeling te verlengen.
Lees het artikel

Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen gered

Schoolbesturen, gemeenten, provincie en ministeries hebben afspraken gemaakt over het voortbestaan van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
Lees het artikel

Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs ontvangt financiële steun

Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema circulaire economie binnen de sectoren Havens & Logistiek, Toerisme en Water & Energie.
Lees het artikel

Wat is Campus Zeeland?

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven