Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

Kennis- en innovatienetwerken in Zeeland

In kennis- en innovatienetwerken komen bedrijven en kennisinstellingen samen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, vormen zo de basis voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. Dat stimuleert vernieuwing. De netwerken zorgen ervoor dat onderzoek en onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Binnen een aantal kernsectoren bestaan al langere tijd robuuste samenwerkingsverbanden. Denk aan Smart Delta Resources en Zeeland Connect.

In 2017 kregen ook deze netwerken steun van Campus Zeeland:

Het Schelde Industrial Safety Network ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen verder te versterken. Na deze impuls kan het netwerk op eigen kracht functioneren. Het Safety Network wil kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van industriële, maritieme en ondergrondse veiligheid versterken. Het gaat hierbij om veiligheid voor personen, de organisatie en de omgeving. 

Binnen de toeristische sector werd al volop samengewerkt. Om het organiserend vermogen verder te versterken, is nu het K&I-netwerk Toeristische Uitvoeringsalliantie / Toeristisch Ondernemend Zeeland (TUA/TOZ) opgericht. Dit netwerk richt zich niet alleen op grote spelers in de sector, maar ook op kleine familiebedrijven. Op die manier kan innovatie in alle lagen van de recreatiesector plaatsvinden. Provincie Zeeland stelt € 19.075 beschikbaar om daarbij te helpen.

Het kennis- en innovatienetwerk Centre of Expertise Water & Energy ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een (inter)nationale verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema energie uit wind en water binnen de sectoren Water & Energie en Havens & Logistiek. Het doel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van de winning van energie uit wind en water te versterken.

Het kennis- en innovatienetwerk de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen te versterken. Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden actief op het thema circulaire economie binnen de sectoren Havens & Logistiek, Toerisme en Water & Energie.

 

Subsidieregeling

Er is de subsidieregeling die het mogelijk maakt om aanvragen in te dienen voor subsidie voor Kennis- & Innovatienetwerken in het kader van Campus Zeeland. Bent u actief betrokken bij een netwerk in de kernsectoren voor de toekomst van Zeeland:
      - Havens & logistiek   - Water & Energie   - Agro & Food   - Toerisme   -  Zorg

en wenst u meer informatie, neem dan contact op met:

Nathalie Goedhart: nathalie@add-vision.nl, 06 - 28946634

 

Bekijk hier de Subsidieregeling

Subsidie aanvragen? Vul hier het aanvraagformulier in!

Het laatste nieuws

Eerste HZ Summer Academy: Delta Challenges

Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli aanstaande organiseert HZ University of Applied Sciences haar eerste Summer Academy.
Lees het artikel

Regiogelden voor nieuw departement University College Roosevelt

Op 6 juli wordt de Regio Deal Zeeland (het Zeeuwse plan voor de besteding van de regiogelden) aangeboden aan de ministers Schouten en Ollongren.
Lees het artikel

Samenwerkingsovereenkomst Scalda en Ørsted

Scalda en energiebedrijf Ørsted hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend
Lees het artikel

subsidie voor Innovatieprijs Emergo 2018

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 12.000 euro aan de Stichting Kenniswerf Zeeland voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatieprijs.
Lees het artikel

Wat is Campus Zeeland?

Omarm de toekomst

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg Campus Zeeland op de voet

Recente nieuwsbrieven