Bèta Campus Zeeland

Een Zeeuwse Bèta Campus Zeeland

Campus Zeeland is dé samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland om de concurrentiekracht en het innovatievermogen van het Zeeuws bedrijfsleven te versterken en om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en energietransitie. Extra inspanningen zijn nodig om de economische groeikracht en het innovatievermogen in Zeeland te versterken.

Bèta Campus Zeeland is het uithangbord voor Campus Zeeland waarmee een impuls wordt gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland. Door als partijen gezamenlijk op te trekken wordt de innovatie- en concurrentiekracht van de Zeeuwse economie versterkt en worden de Zeeuwse kennisinstellingen ondersteund. Bij die vernieuwing in sectoren wordt ook het mbo betrokken en wordt nieuwe technologie ook aan de orde gesteld in het voorbereidend onderwijs.

De Bèta Campus staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is. Onze provincie vormt een uitdagende proeftuin voor de thema’s water, duurzame energie en voedsel. Met de Bèta Campus investeren we in deze thema’s. Zo versterken we het technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau.

Zeeland wordt in binnen- en buitenland als ‘living lab’ (h)erkend voor de thema’s water (deltatechnologie, waterkwaliteit, ontwikkelingen in estuaria), duurzame energie (wind, blue energy) en biobased economy (chemie, agro & food). Deze 3 thema’s worden ondersteund door nieuwe concepten voor engineering (van complexe systemen in die 3 thema’s). Op die 3 thema’s heeft Zeeland door de fysieke omstandigheden (groot estuarium met zoet/zout omgevingen, zeehavens, wereldberoemde waterwerken, kustlocaties, landbouwpercelen op land en zee) en de expertise bij de in Zeeland aanwezige bedrijven en kennisinstituten ook echt iets te bieden.

Geconfronteerd met urgente vragen van klimaatverandering en duurzaamheid zal de relevantie van het Zeeuwse ‘living lab’ sterk groeien. De Commissie Balkenende heeft in haar rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ niet voor niets het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (Bèta Campus) en die 3 thema’s nadrukkelijk benoemd als fundament voor economische structuurversterking.

In nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ én instituten van buiten Zeeland wordt de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld.

In figuur 1 is de gefaseerde ontwikkeling van alle ontwikkelingen rond Bèta Campus Zeeland samengevat en schematisch weergegeven.

 
Fase 1: Joint Research Center
Een eerste mijlpaal is de realisatie van het Joint Research Center. Dat is dé plek waar studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek gaan doen. Zo ontstaat een nieuwe motor voor kennis en innovatie. Lees meer

Fase 2: Ondernemende bèta's
Een volgende stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt op het gebied van Engineering en Innovation. Ook HZ University of Applied Sciences en Scalda zullen de opleidingsprogramma’s verder aanscherpen en de bestaande Centres of Expertise uitbouwen. Scalda onderzoekt mogelijkheden voor crossovers tussen opleidingen in de groene sector en techniekopleidingen. Zo ontstaat een samenhangend pakket van opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie en bij onze economische sectoren. Lees meer

Fase 3: Samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland: Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken

Met de realisatie van het Samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken krijgt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven verder vorm; ook grensoverschrijdend. Verzilting en periodes van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. De vraagstukken van de Delta kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom van groot belang om krachten en expertise bundelen. Lees meer

 

 

 

flyer Bèta Campus Zeeland

 

 

Het laatste nieuws

The Food Challenge Bustour

The Food Challenge Bustour

HZ, Dockwize en Impuls Zeeland organiseren The Food Challenge Bustour: Een 12-uurs bootcamp voor ondernemers van de toekomst.

Havo-e: Onderweg naar een carrière in het onderwijs

Havo-e: Onderweg naar een carrière in het onderwijs

Bij Nehalennia draait de pilot Havo-educatie. Deze pilot is gericht op het enthousiasmeren van jongeren om richting het educatieve werkveld

HZ-studenten opnieuw heel tevreden

HZ-studenten opnieuw heel tevreden

In de Nationale Studenten Enquête geven de studenten HZ University of Applied Sciences op alle thema's een score die hoger ligt dan het land

OCW brengt bezoek aan Scalda

OCW brengt bezoek aan Scalda

Het bezoek van OCW begon 13 mei op het Pieter Zeeman Lyceum. Daar zijn de vertegenwoordigers in gesprek gegaan met docenten, coaches en best

Bekijk het archief

Wat is Campus Zeeland?