Ondernemende Bèta's

Ondernemende Bèta's

In september 2020 begonnen de eerste studenten (WO Bachelor) een opleiding in Engineering aan UCR en vanaf datzelfde moment zijn de  Technical Professional Colleges van de HZ gereed.

De integratie van een Engineering Department in het bestaande Liberal Arts and Sciences College UCR van de Universiteit Utrecht, levert een opleiding op die uniek is in Nederland en in continentaal Europa. Hier worden engineers opgeleid die zowel technologisch als breed maatschappelijk en financieel-economisch kunnen denken, om de complexe problemen van de 21ste eeuw te lijf te gaan.

HZ heeft bestaande hbo-academies Delta Academy en Academie voor Technologie en Innovatie getransformeerd tot Technical Professional Colleges, met real life casus gericht onderzoek en onderwijs op dezelfde drie kernthema’s. Ook dat zal leiden tot honderden extra studenten. De HZ bouwt voort op de successen en veranderingen in opleidingen en onderzoek die in de afgelopen jaren al zijn ingezet (bijv. de Delta Academy en de internationale opleidingen in een aantal technische studierichtingen). De opleidingen aan UCR en HZ zijn strikt gescheiden, maar maken onderdeel uit van een gezamenlijke thematische profilering van het Zeeuwse hoger en wetenschappelijk onderwijs.

 

Fases

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Ondernemende Bèta's

Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Delta Climate Center

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Wat is Campus Zeeland?