Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

In 2018 hebben de regeringen van Nederland en Vlaanderen hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om te komen tot een Samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland: Slimme oplossingen voor de Delta. Doel van dit platform is gezamenlijk en grensoverschrijdend te werken aan kennis en research om de Vlaams-Nederlandse Delta-regio veilig en welvarend te houden en klimaatbestendig te maken. Ook hier komen de drie kernthema’s terug: Water, Energie en Voedsel.

Klimaatverandering zet kustgebieden wereldwijd onder druk. De laaggelegen kustzone en de Delta, van globaal Rotterdam tot Oostende, is kwetsbaar voor overstromingen, langdurige droogte en verzilting. Het is daarom van groot belang om nu gezamenlijk en grensoverschrijdend in te zetten op een multi-en interdisciplinare aanpak Nederland en Vlaanderen om de Delta-Schelderegio klimaatbestendig te maken.

De vraagstukken van de Delta kunnen niet door één partij opgelost worden; alleen door de krachten te bundelen en te stroomlijnen is er zicht op een duurzame, veilige en welvarende Delta-regio. Diverse Vlaamse en Nederlandse overheden en kennisinstellingen hebben het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke meerjaren onderzoeksagenda met Zeeland/Zuidwestelijke Delta als living lab omgeving. Dit ‘living lab’, waarin gewerkt wordt aan een optimaal veilige, leefbare en economisch sterke regio, moet een broedplaats en voorbeeld worden voor soortgelijke Delta-regio’s wereldwijd. Nederland en Vlaanderen willen met deze samenwerking een wereldspeler worden op het gebied van innovatieve onderzoeksprogramma’s in de Delta.

In het platform werken kenniswerkers samen van o.a. HZ, UCR, Universiteit Gent, TUDelft, TUEindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen, Nederlandse en Vlaamse Onderzoeksinstituten zoals Deltares, NIOZ, VLIZ, ILVO en WMR en Rijkswaterstaat.  Inmiddels zijn 3 clusters gevormd met een Nederlandse en een Vlaamse trekker: Water, Energie en Voedsel (zie schema). Zij zullen rondom deze thema's krachten en expertise bundelen om tot een integraal programma te komen.

Op 4 november 2020 is  de Vlaams nederlandse samenwerking opnieuw geagendeerd op  de Top Vlaanderen-Nederland. De ministers Crevits en Van Engelshoven namen met interesse kennis van het gemeenschappelijk onderzoeksprogramma.

In december 2020 krijgt het onderzoeksprogramma een subsidie van 365.000 euro.

Download hier het onderzoeksprogramma

Lees hier de slotverklaring

 

Fase 1 Het Joint Research Center

Fase 1 Het Joint Research Center

Eerste mijlpaal is de realisatie van het Joint Research Center: Dat is dé plek waar studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek g

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Fase 2 Ondernemende Bèta's

Het Joint Research Center is de eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. De tweede stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Fase 3 Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

In 2018 is in de Top Vlaanderen-Nederland de eerste stap gezet om te komen tot een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied

Wat is Campus Zeeland?