Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

 

Vlaams-Nederlandse delta
De Vlaams-Nederlandse delta vormt een unieke regio met groot onderscheidend vermogen om middels onderzoek en onderwijs op de thema’s water, energie en voedsel innovatieve oplossingen te genereren voor urgente maatschappelijke (mondiale) uitdaging ten gevolge van Klimaatverandering en zeespiegelstijging. Met een gerichte onderzoeksagenda gaat het Vlaams-Nederlands Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken de uitdaging aan om via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek de veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta te behouden en deze klimaatbestendig te maken.

Er zijn inmiddels drie icoonprojecten in het programma opgenomen, gericht op

 1.  innovatieve waterkerende landschappen

  Innovatieve Waterkerende Landschappen beoogt via een quadrupel helix model een nieuwe visie en aanpak te ontwikkelen voor onze grensoverschrijdende delta waarbij kustverdediging en klimaatresistentie hand in hand gaan met opportuniteiten voor natuurontwikkeling, -meervoudig gebruik, als ook het kweken van voedsel uit zeeën en zilte teelten. Digitale en experimentele proefgebieden zullen cruciaal zijn voor het welslagen.

  Sociale innovatie is een belangrijk element binnen de aanpak. Alfa- en gammawetenschappers dienen samen met bètawetenschappers integraal en gelijktijdig deel uit te maken van onderzoek om het maatschappelijk draagvlak te realiseren. Een cruciale stap om dit te bereiken is het opzetten van een experimentele en digitale proeftuin(en) waarbij vanuit de bestaande kennis nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De proeftuin vormt het ideale platform waarbij instellingen, bedrijven, overheden en leerlingen/studenten/burgers met elkaar in gesprek gaan om ideeën en best practices te delen, en om gezamenlijk en vanuit gedeelde waarden breed gedragen oplossingen te vinden en in de wenselijke richting te bewegen.

  Het icoon Innovatieve waterkerende landschappen heeft  een verdere uitwerking gekregen in drie complementaire projecten, met ieder een eigen focus, maar die in samenhang een uitgebalanceerde aanpak van het icoon geven en voldoen aan de doelstellingen en criteria zoals geformuleerd in het projectplan (d.d. 10 december 2020) van de Vlaams Nederlandse samenwerking. 

  Deze drie projecten zijn:
  Werken met Waterlandschappen

  Klimaatadaptieve Waterkerende Landschappen: Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen;

  Samen leren over de weg naar dynamische dijklandschappen: a casestudie in de Westerschelde

 2. circulaire industrie in de brede North Sea Port regio 

  Circulaire Industrie met de brede North Sea Port regio als proefgebied , waarbij gekeken wordt naar verduurzaming van de procesindustrie met duurzame watervoorziening, gekoppeld aan het verdelingsvraagstuk, hernieuwbare energie en circulariteit van grondstoffen van onder andere CO2. Met als doel onder meer vermindering van CO2 uitstoot, toepassen van hernieuwbare energie, inclusief waterstof en het versterken van het lokaal economisch weefsel. Het verwerven van een officieel label inclusief Europese erkenning en innovatiedeals zijn hierbij cruciaal.

  Voor dit icoonprojecten zijn twee onderzoeksprojecten in voorbereiding. 

 3. meervoudig gebruik van offshore infrastructuren

  Meervoudig gebruik van onze mariene omgeving en offshore infrastructuren (bv windmolenparken en eilanden) moeten duurzaam ontwikkeld worden.
  Hier loopt het project Meervoudig gebruik Nearshore and Offshore locaties Noordzee (MNON)

 

Download hier het onderzoeksprogramma

Projecten

Meervoudig gebruik Nearshore and Offshore locaties Noordzee

Meervoudig gebruik Nearshore and Offshore locaties Noordzee

Doel van het project: Een nieuwe visie en aanpak ontwikkelen voor de grensoverschrijdende delta waarbij huidige en geplande infrastructuur i

Casestudie in de Westerschelde

Casestudie in de Westerschelde

Samen leren over de weg naar dynamische dijklandschappen.

Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen

Voor een leefbare Oosterschelde en haar gemeenschappen

Aangepast aan de stijgende zeespiegel en tegelijkertijd leefbaarheid vergroten.

Werken met Waterlandschappen

Werken met Waterlandschappen

Onderzoek in de land-waterovergangszones dmv bootcamps en living labs.

Fases

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo.

Ondernemende Bèta's

Ondernemende Bèta's

UCR heeft een Engineering Department, HZ nieuwe opleidingen. Scalda leidt op tot windmolenmonteurs.

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Samenwerking Deltavraagstukken Vlaanderen en Nederland

Er is een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderzoek naar Deltavraagstukken.

Delta Climate Center

Delta Climate Center

Het Delta Climate Center in oprichting focust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie.

Wat is Campus Zeeland?